I Center for Mentalisering arbejder vi for at forbedre vilkår for udsatte børn, unge og voksne ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Vi arbejder med at udbrede viden, forståelsen samt anvendelse af mentalisering i arbejdet med udsatte borgere. Center for Mentalisering består af entusiastiske og engagerede fagpersoner herunder psykologer og socialrådgivere samt studentermedhjælpere. Centeret er i rivende udvikling og modtager løbende nye opgaver.

Som studentermedhjælper kan du være med til at sætte dit præg på Center for Mentalisering. Vi søger en studentermedhjælper, som har engagement og nysgerrighed i forhold til mentalisering og udsatte børn, unge og voksne. Dertil ønskes en organisatorisk stærk studentermedhjælper, der har lyst til indgå i videreudvikling samt administrering af centret. Den nye studentermedhjælper forventes at starte i løbet af efteråret.

Din profil:

 • Du er psykologistuderende eller medie- og kommunikationsstuderende på bachelordelen
 • Organisatorisk sans
 • Viden om og flair for IT
 • Gode engelskkundskaber
 • Selvstændig og god til at strukturere eget arbejde
 • Gode formidlingsevner
 • Fleksibel
 • Videbegærlig og opsøgende
 • Engagement i og interesse for mentalisering og udsatte børn, unge og voksne

Arbejdet som studentermedhjælper hos Center for Mentalisering indebærer:

 • Administrative opgaver såsom kontakt med kursister, aktivitet på sociale medier og diverse ad hoc opgaver. Derudover vil du stå for praktisk arbejde i forbindelse med kurser, hvor du også vil få mulighed for at sidde med.
 • Du vil desuden skulle stå for opdatering af hjemmeside, vedligeholdelse af intranet samt administrering af sociale medier.
 • Timeantallet vil være meget varierende. Du vil primært skulle arbejde hjemmefra med de organisatoriske opgaver. Da centeret og de kursusdage, som du skal være ansvarlig for, er i Århus er det dog alligevel vigtigt, at du har let adgang til byen.
 • Du vil blive en del af en spændende virksomhed i rivende udvikling, som du vil have medindflydelse på.
 • Øge din viden om mentalisering og udsatte børn, unge og voksne
 • Stillingen er lønnet

Du kan læse mere om Center for Mentalisering på vores facebookside og på vores hjemmeside www.centerformentalisering.dk

Hvis det ovenstående har vakt din interesse, kan du sende din ansøgning og eventuelle spørgsmål til Carina Pedersen på carina@centerformentalisering.dk

Ansøgningsfrist den 17. oktober 2016 kl. 18.00.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 4. november 2016
Vi glæder os til at høre fra dig

Med venlig hilsen Center for Mentalisering