“Høj faglighed som rammer bredt og direkte kan anvendes i praksis.”

Sådan skriver en kursist, som her i foråret 2017 deltog i vores efteruddannelse om “Traumer i Familien – Mentalisering i forståelse og behandling af traumer, transgenerationelle traumer, vold og seksuelle overgreb”.
En anden kursist skriver desuden om efteruddannelsen: “Meget givende – en tilgang og forståelsesramme, som alle burde arbejde med i hele netværket omkring udsatte børn og unge”

Til efteråret har du igen mulighed for at deltage på vores populære efteruddannelse om traumer – læs mere og tilmeld dig her.