TRAUMER

Kursusdagen kan blandt andet indeholde understående temaer og kan tilpasses til jeres ønsker og behov.  Ønsker I tilbud på et forløb eller har ønsker til undervisning i specifikke emner bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

MENTALISERING, TRAUMER OG UDVIKLINGSTRAUMER

 • Sammenhængen mellem traumer og mentalisering
 • Traumer – definitioner og begrebsafklaring
 • Hvad er traumeinformerede miljøer?
 • Gennemgang af PTSD-diagnosen med eksempler og konkrete handleanvisninger
 • Udviklingstraumer – hvad betyder omsorgssvigt og traumer fra de primære omsorgspersoner for børn i udvikling?

MENTALISERING OG GENISCENESÆTTELSE

 • Geniscenesættelse er et fænomen, der ofte forekommer hos traumatiserede, hvor de gentagne gange befinder sig i situationer, der minder om traumet. Det skaber stor forundring, pinsel og frustration hos både den traumatiserede og ikke mindst de mennesker, der omgiver den traumatiserede, da geniscenesættelse ofte leder til retraumatisering.
 • Hvordan skal vi forstå dette fænomen og hvordan kan vi afhjælpe det?

TRAUMER OG LØGNE

 • Mange udsatte med en historie med traumer og omsorgssvigt fortæller løgne og det fører til vrede og frustration hos omgivelser.I oplægget vil sammenhængen mellem traumer og løgne blive beskrevet, og ideer til hvordan man kan arbejde med løgne vil blive. 

 • I oplægget vil sammenhængen mellem traumer og løgne blive beskrevet, og ideer til hvordan man kan arbejde med løgne vil blive.

DISSOCIATION

 • Dissociation er en alvorlig traumeefterreaktion, og at have kendskab til fænomenet er centralt for at behandle.

TRANSGENERATIONELLE TRAUMER

 • Hvordan kan det være, at traumer kan gå i arv fra generation til generation, og hvordan kan man bryde den onde cirkel?

EPIGENETIK

 • Epigenetik er det nye sort inden for traumepsykologien. Der er inden for de seneste årtier kommet mængder af ny viden om hvordan psykologiske fænomener, som traumer der går i arv, også har en biologisk forklaring.