Traumer

Center for Mentalisering tilbyder kurser og undervisning til organisationer, som ønsker at implementere værktøjer fra en mentaliseringsbaseret tilgang i deres arbejde. Det er muligt at tilrettelægge undervisningsforløb tilpasset netop jeres ønsker og behov.

Ønsker I tilbud på et forløb, bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

Hvis I har ønsker til undervisning i andre emner end dem her på hjemmesiden, der relaterer sig til mentalisering i arbejdet med udsatte, er I desuden også velkomne til at rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk, og vi derefter undersøge, om det er muligt.

Kursusdage med undervisning med særligt fokus på traumer

  • Traumer, udviklingstraumer og geniscenesættelse. Behandling af traumer herunder traumebehandlingsmodellen STORM.
  • Mentalisering, transgenerationelle traumer, vold og løgn.
  • Traumer og flygtninge
  • Mentalisering og traumer. Betydning af omsorgssvigt og traumer for individets udvikling. At leve med børn der har oplevet traumer – hverdagen og håndteringen heraf.
  • Traumer og udviklingstraumers betydning for børns udvikling. Der gennemgåes betydning for børns generelle udvikling, og sættes fokus på de steder, hvor fejludvikling kan ske, samt konsekvenserne af manglende mentaliseringsevne.
  • Traumer og udviklingstraumers betydning i voksenlivet. Konsekvenser i voksenlivet for mennesker (især kvinder), der er opvokset med vold og overgreb i barndommen. Fokus på den store betydning forsvarsmekanismer har for disse menneskers livskvalitet, og hvordan manglende evne til mentalisering kan hindre et “normalt” liv.
  • STORM-modellen og geniscenesættelse. Geniscenesættelse er et fænomen, der ofte forekommer hos traumatiserede, hvor de gentagne gange befinder sig i situationer, der minder om traumet. Det skaber stor forundring, pinsel og frustration hos både den traumatiserede og ikke mindst de mennesker, der omgiver den traumatiserede, da geniscenesættelse ofte leder til restraumatisering. Men hvordan skal vi forstå dette fænomen og hvordan kan vi afhjælpe det?

    Denne undervisningsdag vil på baggrund af STORM-modellen, som er en traumebehandlingsmodel til brug i både pædagogik og terapi, gennem en veksling mellem teori, caseeksempler og øvelser gennemgå fænomenet og ideer til behandling herunder samtaleterapeutiske teknikker.

Her kan du se en oversigt over alle de kategorier af kursusdage, Center for Mentalisering tilbyder.