Traumer

Center for Mentalisering tilbyder kurser og undervisning til organisationer, som ønsker at implementere værktøjer fra en mentaliseringsbaseret tilgang i deres arbejde. Det er muligt at tilrettelægge undervisningsforløb tilpasset netop jeres ønsker og behov.

Ønsker I tilbud på et forløb, bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

Hvis I har ønsker til undervisning i andre emner end dem her på hjemmesiden, der relaterer sig til mentalisering i arbejdet med udsatte, er I desuden også velkomne til at rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk, og vi derefter undersøge, om det er muligt.

Kursusdage med undervisning med særligt fokus på traumer

 • Traumer, udviklingstraumer og geniscenesættelse. Behandling af traumer herunder traumebehandlingsmodellen STORM.
  Ved Janne Østergaard Hagelquist.
 • Mentalisering, transgenerationelle traumer, vold og løgn.
  Ved Janne Østergaard Hagelquist.
 • Traumer og flygtninge
  Ved fx Line Albér eller Marianne Køhler Skov
 • Mentalisering og traumer. Betydning af omsorgssvigt og traumer for individets udvikling. At leve med børn der har oplevet traumer – hverdagen og håndteringen heraf.
  Ved fx Mette Mørk Nielsen eller Line Albér.
 • Traumer og udviklingstraumers betydning for børns udvikling. Der gennemgåes betydning for børns generelle udvikling, og sættes fokus på de steder, hvor fejludvikling kan ske, samt konsekvenserne af manglende mentaliseringsevne.
  Ved Heidi Foldager.
 • Traumer og udviklingstraumers betydning i voksenlivet. Konsekvenser i voksenlivet for mennesker (især kvinder), der er opvokset med vold og overgreb i barndommen. Fokus på den store betydning forsvarsmekanismer har for disse menneskers livskvalitet, og hvordan manglende evne til mentalisering kan hindre et “normalt” liv.
  Ved psykolog Heidi Foldager.
 • STORM-modellen og geniscenesættelse. Geniscenesættelse er et fænomen, der ofte forekommer hos traumatiserede, hvor de gentagne gange befinder sig i situationer, der minder om traumet. Det skaber stor forundring, pinsel og frustration hos både den traumatiserede og ikke mindst de mennesker, der omgiver den traumatiserede, da geniscenesættelse ofte leder til restraumatisering. Men hvordan skal vi forstå dette fænomen og hvordan kan vi afhjælpe det?
  Denne undervisningsdag vil på baggrund af STORM-modellen, som er en traumebehandlingsmodel til brug i både pædagogik og terapi, gennem en veksling mellem teori, caseeksempler og øvelser gennemgå fænomenet og ideer til behandling herunder samtaleterapeutiske teknikker.
  Ved psykolog Line Sangild Thimmer

Her kan du se en oversigt over alle de kategorier af kursusdage, Center for Mentalisering tilbyder.