Udredning

UDREDNING AF DEN VOKSNES MENTALISERINGSNIVEAU

  • Metoder til udredning af voksnes mentaliseringsniveau
  • Introduktion til centrale spørgsmål fra interviews, som kan anvendes til at vurdere mentalisering