Videoer fra center for mentalisering

Center for Mentalisering har sit eget lille video-univers med illustrationer, der på en letforståelig måde formidler centrale dele af mentaliseringsteorien som fx tilknytning og traumer. Der bliver løbende opdateret med nye spændende videoer.

Alle videoerne kan med fordel bruges som pædagogisk værktøj til at tale om svære emner med både børn og voksne. 

Afspil video

Janne Østergaard Hagelquist fortæller i denne video om mentalisering.


Videoer som pædagogisk værktøj

En kort animationsfilm om Jonas og Amina, der starter i skole. Videoen sætter er  fokus på overgangen fra børnehave til skole, samt hvilke udfordringer og glæder der kan være ved denne overgang.  

En kort animationsfilm om mobning og betydningen af tilskuere, der siger fra. 

En video, som kan bruges som udgangspunkt for samtaler om vredesudbrud i klassen.  
 
Værktøjskassen. En video, der illustrerer, hvordan man kan hjælpe sit barn med at lære hensigtsmæssig adfærd.  
 
Her er en lille video, som kan bruges i arbejdet med klasser, hvor der arbejdes med konflikter ud fra den forenklede konflikttrappe.
 
En video, der illustrerer, hvordan man kan forstå – og se bag om løgne.
 
Her er en lille video, der omhandler gruppedannelser i klassen. 

Denne video kan bruges i arbejdet med klasser og danne ramme for  snakke om mentalisering, følelser og mentaliseringssvigt. 
 

Børn har forskellige tilknytningsmønstre. Nogle gange ses der mere af et bestemt mønster. Her er ideer til, hvordan man kan møde barnet i forhold til dets tilknytning

 En kort introduktion til mentalisering i familien

En meget forsimplet forklaring af de processer, der sker sker i hjernen ved et traume. Som pædagogisk værktøj er modellen meningsfuld og videoen kan bruges til at tale om traumer.

En lille video til brug med børn og voksne, der har efterreaktioner efter et traume.

Videoer OM MENTALISERING OG BØGER AF CENTER FOR MENTALISERING

Janne Østergaard Hagelquist fortæller om mentalisering. 

Janne Østergaard Hagelquist fortæller om sin bog “mentaliseringsguiden”. 

Janne Østergaard Hagelquist fortæller om sin bog “mentalisering i arbejdet med udsatte børn.”

Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen fortæller om deres bog “Mentalisering i familien”.

Janne Østergaard Hagelquist og Marianne Køhler Skov fortæller om deres bog “Mentalisering i pædagogik og terapi”.

Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen fortæller om deres bog “Mentalisering i organisationen”. 

Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen fortæller om deres bog “Mentalisering i ledelse og samarbejde” i forhold til mentalisering og onde cirkler.

Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen fortæller om deres bog “Mentalisering i ledelse og samarbejde” i forhold til relationer og følgeskab.

Janne Østergaard Hagelquist og Sarah Long Jonsson fortæller om  bogen ”Mentalisering i skolen”. Formålet med bogen er at understøtte sikkerhed, positive læringsprocesser og inkluderende fællesskaber i skolen. Bogen er fyldt med konkrete eksempler, værktøjer, modeller og øvelser, der kan styrke elevens, klassens og den fagprofessionelles mentaliseringsevne. 

Janne Østergaard Hagelquist fortæller om  bogen ”Mentalisering i omsorg og pleje”, der handler om mentalisering i forbindelse med borgere, der har brug for omsorg og pleje. Ved hjælp af cases og redskaber illustrerer bogen, hvordan mentalisering kan udvikle relationen til borgeren, de pårørende og den professionelle selv. 

I denne film giver Janne Østergaard Hagelquist et bud på en måde at opdele løgne på ud fra teorien i bogen ”Mentalisering i Pædagogik og Terapi”.
Opdelingen er tænkt som en måde at understøtte nysgerrighed og mentalisering, når man møder løgne hos omsorgssvigtede og traumatiserede mennesker.