Vold og seksuelle overgreb

Center for Mentalisering tilbyder kurser og undervisning til organisationer, som ønsker at implementere værktøjer fra en mentaliseringsbaseret tilgang i deres arbejde. Det er muligt at tilrettelægge undervisningsforløb tilpasset netop jeres ønsker og behov.

Ønsker I tilbud på et forløb, bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

Hvis I har ønsker til undervisning i andre emner end dem her på hjemmesiden, der relaterer sig til mentalisering i arbejdet med udsatte, er I desuden også velkomne til at rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk, og vi derefter undersøge, om det er muligt.

Kursusdage med undervisning med særligt fokus på vold og seksuelle overgreb

  • At arbejde med voldelige par og familier i en mentaliserende ramme. Kurset gennemgår traumeteori, internationale erfaringer med arbejdet med par og vold, visitationskriterier, assessment, sikkerhedsvurderinger og giver mentaliseringsfokuserede værktøjer til værktøjskassen til arbejdet med voldelige par.
  • Mentalisering avler mentalisering – at arbejde med vold, højkonflikter og mentaliseringsnedbrud. Undervisningen tager udgangspunkt i en både personlig og professionel ramme om, hvordan vi i arbejdet med tilbagevendende konflikter kan understøtte vores egen – og dermed vores klienters – evne til at mentalisere
  • Seksuelle overgreb i nære relationer. Seksuelle overgreb er noget, som foregår alle steder, og af forskellige slags krænkere. På dagen bliver der gennemgået de forskellige krænkertyper, og hvilken indflydelse krænker-type har for typen af overgreb, voldsomheden, og dermed også de skader og konsekvenser overgrebet har for offeret. Her vil der især blive fokus på mentaliseringsaspektet og det mentaliseringsbrist, der skal til, for at man kan overskride andres seksuelle grænser. Der vil blive gennemgået de symptomer, som ofrene kan have både som børn og voksne. De senfølgeskader som voksne overlevere efter seksuelle overgreb lever med vil ligeledes blive gennemgået. Der vil også blive gennemgået familiedynamikker, grænser og grænseflader i familier, hvor overgreb finder sted.
  • Grænser og roller i familier med seksuelle overgreb. Forskellige krænkertyper gennemgås, og der gives en indføring i de grænser/manglende grænser og roller, som opstår i familier med overgreb, herunder betydningen af familiemedlemmers manglende mentaliseringsevne.
  • Vold i familien. Mentalisering i mødet med voldsramte familier. Hvem udøver vold? Dynamikken i voldramte familier? I mødet med familier skelnes mellem forskellige typer voldramte relationer med henblik på at målrette interventionen. Mentalisering hos den professionelle i mødet med vold. Hvem udøver vold? Mentalisering hos den voldsudøvende. Traumer og reaktioner hos den udsatte og hos børnene.
  • Vold i parforhold – Voldens dynamik i et mentaliseringsperspektiv. Den voldsramte kvindes symptomer og disse betydning for hendes rolle som forælder. Særlige fokuspunkter i forhold til kvinder, der er traumatiserede som følge af vold i parforholdet.

Her kan du se en oversigt over alle de kategorier af kursusdage, Center for Mentalisering tilbyder.