Ældre mennesker og mentalisering

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer sig til ældre mennesker. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne. Læs mere om mentalisering her. Du kan finde yderligere litteratur, der relaterer sig til mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.

 

LITTERATUR

Gerontopsykologi - det aldrende menneskes psykologi
Af Lars Larsen, 2007, Århus Universitetsforlag.

I denne antologi er der masser af spændende viden om gerontopsykologi at hente. Læseren får indsigt i normaludvikling hos ældre og bogen dykker ned i temaer som personlighedsudvikling i alderdommen, seksualitet og trivsel. Ydermere er der masser af viden om psykopatologi i alderdommen - herunder demens, depression og selvmord hos ældre. Igennem bogens syv kapitler viser Yalom med medmenneskelighed og åbenhed, hvordan angsten for døden ofte skjuler sig i kernen af andre problemer, som vi møder i livet. Særlige oplevelser som tab, skilsmisse, ulykker o.l. eller livsperioder som alderdommen, kan bringe idéen om døden ind i vores opmærksomhedsfelt på en mere åbenlys måde og det er netop i kølvandet på denne bevidsthed om døden, at potentialet for livet kan vise sig. Det at se døden i øjnene, kan nemlig give anledning til livsændringer, der giver mere mening, nærvær og fylde til det liv og de relationer, vi har, også - og måske især - i den sidste del af livet. Bogen henvender sig bredt til fagfolk, som på den ene eller anden måde møder eksistentielle problemer i deres arbejde og indeholder desuden et kapitel med råd og vejledning til fagpersoner, som møder dødsangsten hos deres klienter eller i sig selv.
Som at se på solen
Af Irvin Yalom I bogen som at se på solen retter den verdensberømte psykiater, terapeut og forfatter, Yalom blikket mod et tema, der kan være lige så svært at se ind i som solen, nemlig det grundvilkår, at vi skal dø. Jeg gør det med optimisme, siger Yalom, for en kongstanke hos ham er, at mens dødens realitet slår os ihjel, så kan døden som ide redde vores liv. Igennem bogens syv kapitler viser Yalom med medmenneskelighed og åbenhed, hvordan angsten for døden ofte skjuler sig i kernen af andre problemer, som vi møder i livet. Særlige oplevelser som tab, skilsmisse, ulykker o.l. eller livsperioder som alderdommen, kan bringe ideen om døden ind i vores opmærksomhedsfelt på en mere åbenlys måde og det er netop i kølvandet på denne bevidsthed om døden, at potentialet for livet kan vise sig, fordi det at se døden i øjnene, kan give anledning til livsændringer, der giver mere mening, nærvær og fylde til det liv og de relationer, vi har, også - og måske især - i den sidste del af livet. Bogen henvender sig bredt til fagfolk, som på den ene eller anden måde møder eksistentielle problemer i deres arbejde og indeholder desuden et kapitel med råd og vejledning til fagpersoner, som møder dødsangsten hos deres klienter eller i sig selv.
Døgnfluernes dans – og andre psykoterapeutiske fortællinger
Af Irvin D. Yalom

Irvin Yalom har i snart en årrække skrevet på sin sidste roman. Det skyldes, at hans eksistentielle tilgang netop handler om at leve et meningsfuldt liv samtidig med, at man forholder sig til livets endelige afslutning, døden. Men på trods af, at Yalom er en ældre herre, lever han dog i bedste velgående og bliver derfor ved med udgive bøger, og det er vel nok dejligt for sikke en bog, han netop har begået! Yalom har i hele sit forfatterskab kredset om menneskets eksistentielle grundvilkår; at vi alle skal dø, at vi i afgørende stunder er alene, at livet er meningsløst, at vi har friheden til at vælge. ”I Døgnfluernes dans og andre psykoterapeutiske fortællinger” kredser de terapeutiske samtaler om døden. Det er interessant at læse en bog om levende menneskers terapeutiske arbejde med den eksistentielle udfordring, som døden er. Nogle, fordi de er alvorligt syge og skal dø – nogle, fordi dødsangsten forhindrer dem i at leve, som de gerne vil – og andre, fordi perspektivet, at vi som mennesker kun danser i livet kort – som døgnfluer -, vækker til nye perspektiver på det liv, de lever. Yalom beskriver selv bogen som ”ti historier tænkt som læsestykker med psykoterapeutiske lektioner af den virkelighedsnære slags”. Og han sætter streg under, at ”tidsløse eksistentielle kriser hos unikke mennesker kræver en unik tilgang, der ikke er beskrevet i nogen manual”. Dette er bare ét eksempel, på hvordan hele Yaloms terapeutiske tilgang ligger så tæt op af den mentaliserende tilgang. Når man er optaget af mentalisering, er der så meget, der er genkendeligt, men netop Yaloms eksistentielle fokus er også helt unikt, så der er også meget at lære. Heldigvis er Yalom bogen igennem gavmild med sin viden om eksistentielle udfordringer og hans store terapeutiske erfaring. Yalom formår som i hans tidligere bøger den særlige kunst det er at blande skøn- og faglitteratur, så man sluger bogen, og når man er færdig, ærgres man over, at man læste den alt for hurtigt
Bevægende møder
Af Irvin Yalom Yalom har skrevet om terapi og eksistens i en menneskealder, og hans menneske- og behandlingsforståelse har så meget tilfælles med mentaliseringstilgangen. I sin nyeste bog ”Bevægende møder” fortæller han om sit eget liv. Der er tale om en personlig rejse, som samtidig handler om gruppeterapien og terapiudvikling gennem det sidste århundrede. Har man fulgt hans forfatterskab, er bogen et ”must read”. Har man ikke, skal man måske starte med ”Terapiens essens” eller en af hans mange andre fremragende bøger, hvor han på fornemmeste vis blander visdom om behandling af eksistentielle udfordringer med gode historier.
Terapiens essens
Af Irvin D. Yalom.
I denne bog kommer Yalom med mange gode råd til, hvad han mener, er vigtige ingredienser i terapi. En af hans vigtigste pointer er, at det er terapeutens ansvar at tilpasse sine “strategier/værktøjer” til klienten, og dermed ikke få klienten til at passe ind i en bestemt terapeutisk retning. Desuden mener han, at relationen til klienten er afgørende for udfaldet af terapien. Han ser terapien som en rejse, man som terapeut tager på sammen med klienten. Han gør meget brug af her-og-nu oplevelser: Hvad sker der i klienten lige nu og her; hvilke følelser er tilstede, både i klienten og i forhold til terapeuten. Han vægter ligeledes drømme højt. Yalom påpeger vigtigheden i egenterapi, så man derved bliver opmærksom på sine egne blinde pletter. Bogen kan på det varmeste anbefales til alle, der arbejder terapeutisk eller har interesse indenfor området.
Kærlighedens bøddel
Af Irvin D. Yalom.

I denne bog beskriver Yalom 10 terapeutiske forløb. I hver case bliver man ført ind i klientens liv og dennes fortælling. Yalom anvender i mødet med klienterne mange mentaliserende tiltag uden dog at kalde det sådan. Yalom forholder sig ved hvert forløb nysgerrigt og til tider kritisk til sin egen andel i det terapeutiske forløb. Yaloms selvafsløring er forfriskende og befriende, og efterlader én med en følelse af, at “den perfekte terapeut” ikke findes, og at læring i det terapeutiske felt ikke kan planlægges på forhånd, men må udvikles og sanses løbende i og mellem de terapeutiske sessioner. For alle, som arbejder med terapi, kan denne bog bestemt anbefales.

PODCASTS og INTERVIEWS

 

ARTIKLER

En spændende artikel, der opsamler forskningen omkring mentalisering og ældre mennesker. I artiklen ses der specifikt på sammenhængen mellem mentalisering og traumer og resultaterne peger blandt andet på, at mentalisering er en slags buffer for traumeeftereaktioner, hvilket skal forstås således, at der kan komme flere traumesymptomer, hvis mentaliseringsevnen falder i takt med. 

Peters, M. (2021). Trauma and mentalization ability in older patients: An empirical contribution to the effect of trauma in old age. GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry. Advance online publication.

 

 

 

Videokursus om mentalisering og ældre mennesker

Videokursus om mentalisering og ældre mennesker

Hvad får du, hvis du køber dette videokursus?

  • Viden om, hvorfor mentaliseringsteorien er så vigtig i forhold til ældre. 
  • Beskrivelser af normalpsykologi og psykopatologi i alderdommen. 
  • En gennemgang af gerontopsykologi med fokus på hvad alderdommen betyder i forhold til mentalisering, følelser og personlighed. 
  • Indblik i, hvor de komplekse udfordringer, der er i det professionelle arbejde med ældre
  • Forståelse for hvordan det at forholde sig til aldring, tab, sygdom og død aktivere eksistentielle temaer i os alle
  • Indsigt i, betydningen af individuelt at være sig bevidst om hvad disse temaer gør ved os
  • Viden om, hvordan arbejdet med ældre kan fører til mentalisereingssvigt og hvor let det er at lande i strategier præget af magt eller afmagt
  • Kurset afsluttes med en lang række praksisredskaber til det professionelle møde med ældre

Hvem henvender kurset sig til? 

Kurset henvender sig blandt andet til, SOSU hjælpere, SOSU assistenter, fysioterapeuter, pædagogiske assistenter, psykologer, socialrådgivere, ledere samt alle mennesker, der optaget af alderdommen som udviklingspsykologisk periode. 

Varighed: 1 t. og 1 min

Pris: 150 kr. 

Undervisere: Psykolog, Janne Østergaard Hagelquist.

 Tilbagemeldinger
“Praksisnært og alligevel mættet med viden om gerontopsykologi og mentalisering. Kan godt lide den måde, hvorpå Janne både kommer ind på normale – og særlige temaer for udviklingsperioden. TAK!”

Videokurset vil efter betaling blive sendt til din mail med det samme – og du kan se videokurset lige så mange gange du vil. 

Se et kort uddrag af videokurset her: