Anden relevant litteratur – bøger og artikler

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer til anden relevant litteratur. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne.
Læs kort om mentalisering her. Du kan finde yderligere litteratur, der relaterer sig til mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.

Bøger om anden relevant litteratur

Birkemose, D. (2013). Når gode mennesker handler ondt.

Dorthe Birkemose har skrevet en bog om forråelse i socialfagligt arbejde. Hendes pointe er, at de betingelser, der er i socialfagligt arbejde, har indlagt en mulighed for forråelse – det vil sige gennemgribende mentaliseringssvigt i forhold til målgruppen. I bogen gør hun rede for de psykologiske og socialpsykologiske faktorer, der fremmer muligheden for forråelse: Hvordan vi evolutionært har behov for at være en del af en gruppe, at passe ind og have gode evner til at tilpasse os den kultur, der er i gruppen.

Bogen samler opmærksomheden om, at vi alle har iboende mekanismer for at handle ikke-mentaliserende og for ikke at handle, når vi ser andre gøre det. Opgaven er individuelt; at huske at sige fra og at fastholde mentalisering.

Perel, E. (2016). Erotisk intelligens.

Et ofte stillet spørgsmål, når man arbejder med mentalisering, er, om man kan mentalisere for meget. I bogen “Erotisk intelligens” og i denne TED Talk siger Esther Perel, at i forhold til erotik er mentalisering, intimitet, sikkerhed og tillid nogle gang en direkte modsætning hertil.
Hun formår dog at mentalisere de par, hun arbejder med på rørende vis og viser også, hvordan parforholdet har brug for masser af mentalisering. Bogen er en klassiker i parforholdssammenhæng, og en del af bogens charme er, at man med Esther Perel i hånden bliver inviteret ind i forskellige parforhold, geniscenesættelser, soveværelser og fantasier, og hun formår som forfatter at vise, at der uendeligt mange forskellige måder at være i disse arenaer på, ligesom hun samtidig er med at normalisere og anerkende dem alle.

Møhl, Bo. (2011). At skære smerten bort -En bog om cutting og anden selvskadende adfærd. Psykiatrifondens Forlag.

Bogen gennemgår på lettilgængelig vis flere psykologiske temaer om selvskadende adfærd. Herunder forskelle mellem selvmord og selvskadende adfærd, forskellige typer af selvskade, prævalens, psykologiske og biologiske forklaringer på selvskadende adfærd og behandling. Motiver, der ligger til grund for selvskadende adfærd beskrives. En af hovedpointerne i bogen er, at selvskadende adfærd har en affektregulerende funktion, og at adfærden giver en umiddelbar oplevelse af lettelse og af at få det bedre. Indre spænding reguleres via selvskadende adfæld. Fysisk smerte kan kontrolleres og er dermed nemmere at udholde og kan give aflad fra overvældende psykisk smerte. Det er en myte at hensigten med selvskadende adfærd er at få opmærksomhed. Bogen anbefales som introduktion til emnet.

Black box – en kærlighedshistorie

Af Bue Peitersen

Man skal ikke lade sig skræmme af, at denne meget letlæste bog er en digtsamling.
Black Box tager udgangspunkt i forfatteren Bue’s forelskelse og forhold til en pige der har levet at prostitution. Bue har svært ved at slippe sin elskedes fortid, og bogen tager her en skarp drejning mod temaer som jalousi og det destruktive parforhold.

Sapiens – En kort historie om menneskeheden

Af Yuval Noah Harari Lindhart og Ringhof

Er man interesseret i evolutionspsykologi, som mentaliseringsteorien jo i høj grad refererer til, er denne bog virkelig interessant. Som titlen antyder, er der tale om en bog, der forsøger at beskrive menneskehedens udvikling fra den første homo sapiens og op til i dag. Den er virkelig godt skrevet, og det er interessant at se på vores art i helikopter-perspektiv.

Yahya Hassan

Af Yahya Hassan

Digtsamling om Yahya Hassans barndom og ungdom i Gellerup og på diverse døgninstitutioner – letlæst, rystende og god.

Artikler om anden relevant litteratur

Gut, J., Reimann, G., & Grob, A. (2013). A Contextualized View on Long-Term Predictors of Academic Performance. Journal of Educational Psychology, 105(2), 436-443.
Undersøgelsen understøtter tesen om, at forældre og læreres opfattelse af barnets kompetencer i forhold til at klare sig godt i skolen er af betydning for barnets præstationer i skolen. Også når der tages højde for barnets intelligensniveau.

Find yderligere litteratur om mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.