Mentalisering i omsorg og pleje

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer sig til mentalisering i omsorg og pleje. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne. Læs mere om mentalisering her

 

LITTERATUR

Mentalisering i omsorg og pleje
Af Janne Østergaard Hagelquist
Mentalisering i omsorg og pleje guider læseren til at bruge mentalisering i mødet med borgere, der har brug for omsorg og pleje. Og ved hjælp af cases og redskaber viser den, hvordan mentalisering kan udvikle relationen til borgeren, de pårørende og den professionelle selv. Bogen henvender sig til SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, sygeplejersker, socialrådgivere, læger og alle andre, der er optaget af arbejdet med omsorg og pleje af borgere. Find en masse af bogens øvelser gratis via. knappen herunder:
Tilknytning og omsorgsarbejde
Af Sarah Daniel
Denne bog er et værdifuldt bidrag til professionelle, der arbejder med omsorg. Bogen styrke er, at den er letlæst og samtidig kommer omkring en række vigtige pointer i forhold til den professionelles personlige historie, og hvad det vil sige at give omsorg. Bogen tilbyder en forståelse for, hvordan vores tilknytningssystem spiller ind i vores professionelle relationer. Bogen indeholder en klassisk gennemgang af tilknytningsteori - og mønstre, hele tiden med fokus på professionelt omsorgsarbejde. Opmærksomheden samler sig blandt andet om, hvordan balancen mellem at give og få omsorg er forskellig i forskellige livsfaser. Sarah Daniel kommer også omkring en række vigtige temaer såsom egne triggere, relationelle smertepunkter, tilknytningsmæssig match og personlige motiver i forhold til at gå ind i omsorgsarbejde. Alt i alt en vigtig bog i forhold til at forholde sig til, hvordan professionelles personlige historie har betydning for faglige praksis.
Adfærdsproblemer i ældreplejen
Af Bo Elven Hejlskov Dette er en anbefalelsesværdig bog om borgere, der er udadreagerende eller på anden måde volder problemer i ældreplejen. Bogen samler opmærksomheden om, hvordan udfordringerne med arbejdspres, angst og stress kan gøre det vanskeligt for de professionelle at huske at se bag om adfærden hos udadreagerende ældre. Der skildres også, hvordan dette kan føre til både magt og afmagt hos de professionelle. Der gives herefter en række gode praktisk anvendelige redskaber til at se bag om adfærden og understøtte oplevelsen af selvkontrol og følelsesregulering hos mennesker med udadreagerende adfærd. Sidst i bogen er der et lettilgængeligt og overskueligt afsnit om forskellige demensformer og et fint overblik over hovedprincipperne i ”Personcentreret omsorg”.