Litteratur om misbrug

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer til misbrug. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne.
Læs mere om mentalisering her. Du kan finde yderligere litteratur, der relaterer sig til mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.

Min familie har et alkoholmonster: Alles lidelse – ingens skyld

Af Birgit Trembacz

En lillebitte bog på ca. 30 sider inddelt i 3 dele: En del med tre cases om børn, der har levet med forældre med alkoholmisbrug, en anden del med symptomer og reaktioner hos børn, der lever i familier med alkoholmisbrug og slutteligt en tredje del om, hvordan man kan komme videre med sit liv. En fin lille bog til at skabe sig et overblik over emnet.

Brainstorm – The power and purpose of the teenage brain

Af Daniel Siegel

Et udviklingspsykologisk og neuropsykiatrisk perspektiv på unge og misbrug:
Neuropsykiater Daniel J Siegel beskriver i sin bog BRAINSTORM (2014) teenage-hjernens udvikling og vigtigheden af at have sindet på sinde. I sidste og 4. del af bogen har han et afsnit om unge og misbrug. Siegel forklarer, hvad der sker i hjernens belønningssystem, når man indtager rusmidler og udviklingen fra brug til misbrug. Han fremhæver, at unge er særligt i risiko for at udvikle afhængighed p.g.a. teenage-hjernens veludviklet belønningssystem, og den endnu ikke udviklet evne til at styre og kontrollere. Det er her Siegel peger på vigtigheden af at udfordre de unge på en metaliserende måde med viden, psykoedukation, reflekterende snakke om indre tilstande og relationer. Siegel peger på 4 fundamentale årsager til unge motiveres til øget brug af rusmidler: 1) Eksperimentering (nyt er spændende), 2) sociale relationer (være en del af/høre til en gruppe), 3) selvmedicinering og 4) afhængighed.

Hemmeligheder for en pige

Af Lotus Turrel 

Lotus Turrels bog er en meget fin personlige beretning om at vokse op med en far, der drikker. Lotus beskriver med sine egne rørende eksempler, hvad alkohol gør ved familien set med barnets øjne. I anden del af bogen fortæller Lotus Turrel om almindelige reaktioner hos børn, der er vokset op i familier med misbrug, og hvordan hun selv har kæmpet med disse senfølger. Den sidste del af bogen indeholder Lotus’ egen erfaringsguide om heling i forhold til at arbejde med sig selv, senfølger og at komme ud på den anden side som et mere helt menneske. En letlæst og klog bog.

Du er ikke alene

Af Kristina Hermann

Hvor man i mentaliseringsteorien ser misbrug som vanskeligheder med tilknytning og affektregulering, er denne bogs fokus at se alkohol som en sygdom. Det skal ikke skille os ad, for det er en rigtig fin bog, der giver en indgang til at forstå voksne børn af forældre med misbrug. Bogen har et særskilt kapitel om mentalisering, og hvad det at have forældre med misbrug betyder i forhold til mentalisering hos børn. Bogen er fyldt med cases og tilbyder mange gode praksisideer til at arbejdet med senfølger og ens egen historie.

Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice

Af Bateman & Fonagy

Kapitel 17 i bogen “Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice” handler om mentaliseringsbaseret behandling af misbrug. Et mustread, hvis man arbejder med misbrug og mentalisering, for her gennemgås alle hovedmodellerne i forhold til målgruppen.

The Teenage Brain Is Primed For Addiction

Youtube film fra World Science Festival 2014 med neuropsykiater Amir Levine. Levine forklarer, hvordan unges hjerner er enormt sårbar overfor afhængighed. Iflg. Amir har afhængighed rødder i teenageårene, idet man har langt højere risiko for at udvikle afhængighed, hvis man bruger rusmidler tidligt og inden det 18.-21.år.

Everything you think you know about addiction is wrong

I denne inspirerende og personlige TED-talk ses misbrug som mangel på bonding og dermed relationer.

Artikler om misbrug

Ostler, T., Bahar, O.S. & Jessee, A. (2010). Mentalization in children exposed to parental methamphetamine abuse – relations to children’s mental health and behavioral outcomes. Attachment & Human Development, 12(3): 193-207.

Artiklen slår fast, at hos børn med forældre med misbrug har evnen til mentalisering positiv betydning i forhold til mentale problemer, og børn med bedre mentaliseringsevne tør i højere grad berette om symptomer, ligesom de fungerer bedre socialt. Artiklen peger således på, at god mentalisering kan være en buffer for børn, der har forældre med misbrug.

Savov, S. & Atanassov, N. (2013) Deficits of Affect Mentalization in Patients with Drug Addiction: Theoretical and Clinical Aspects.

Artiklen konkluderer, at der er mange fordele ved at anvende mentaliseringsbaseret forståelse og behandling i arbejdet med patienter med misbrug. Hos målgruppen ses manglende kendskab til følelser og vanskeligheder med regulering af følelser, hvilket mentaliseringsteorien tilbyder begreber og behandling i forhold til. Mulighed for måling af mentaliseringsevnen ses som et positivt klinisk værktøj i arbejdet med misbrugere. I det hele taget ses tilgangen i artiklen som positiv, da den tilbyder begreber, teori og behandlingstilgang, der modsvarer målgruppens behov.

Suchman, N., DeCoste, C., Castiglioni, N., MeMahon, T. J., Rounsaville, B. & Mayes, L.: The Mothers and Toddlers Program, an attachment-based parenting intervention for substance using women: Post-treatment results from a randomized clinical pilot.Attachment & Human Development. Vol 12, no. 5, 483-504. 2010.

I denne artikel beskrives et 12-sessioners behandlingsprogram for mødre med misbrug. Programmets fokus er på at understøtte mødrenes evne til mentalisering og understøtte til en mindre hård og mindre forstyrret opdragelsesstrategi. Programmet blev sammenlignet med en kontrolgruppe, der fik et traditionelt forældretræningsprogram. Sammenlignet med kontrolgruppen viste disse mødre bedre refleksiv funktion og mere positiv forældreadfærd.

Find yderligere litteratur om mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.