Litteratur om misbrug 

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer til misbrug. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne.

Læs mere om mentalisering her. Du kan finde yderligere litteratur, der relaterer sig til mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.

BØGER

Går du nu, er du ikke længere min datter
Af Anne Bitsch Forfatteren skriver om sin barndom med en psykisk syg og alkoholiseret mor. I bogen gennemgår forfatteren gamle breve og interviewer personer omkring sin mor for at udfolde, hvordan det kom dertil for moren, ligesom forfatteren undersøger, hvorfor hun ikke selv fik mere hjælp. Hun interviewer de mennesker, hun ville have ønsket havde hjulpet hende i takt med, at hendes mor blev dårligere og dårligere fungerende, mens forfatteren blev udsat for seksuelle overgreb fra sin far.
Se mor jeg danser
Af Puk Elgård Puk Elgård beretter om hendes møde med indianerritualer og vejen frem mod at få hendes indianernavn. Beretningen fletter sig sammen med Puks egen livshistorie. Hun fortæller om hendes svære barndom med forældre, der var præget af sorg over Puks storesøsters død. Hendes forældre kunne ikke håndtere sorgen, som blev et unævneligt baggrundtæppe i Puks barndom og som førte hendes forældre ind i et voksende alkoholmisbrug. Indianerritaulerne sætter Puk tilbage til hendes ungdom med en pinagtig konfirmation og erfaringer med at flytte tidligt hjemmefra samt kampen mod angst og relationen til hendes forældre. Sidste del handler om Puks voksenliv, hvor hun arbejder med at finde sig selv, slippe skylden og ansvaret og tale om det der er svært. En rigtig dejlig bog om at klare sig på trods.
Ædru
I denne bog følges Jesper Steins personlige kamp for at blive ædru. Vi er helt tæt på Jespers misbrugsbehandlingsforløb gennem Minnesota-modellens 12 trin. Jesper beretter om et langt liv med misbrug og om at have løjet for sig selv og sine nærmeste. Han fortæller om konsekvenserne af misbruget - konflikter, utroskab, brud, skammen over det hele og børn, der har vænnet sig til at være overopmærksomme på deres far. Det er også en fortælling om de mennesker han møder i behandlingen og deres misbrugshistorier. Det er en god bog som giver et fint billede af, hvordan misbrug, misbrugsbehandling og kampen for at holde sig ædru kan opleves af den der selv er misbruger.
Under danmarks jægersoldater – En bog om at hjælpe børn med at bryde mønstreret
Af Lisbeth Zornig Andersen m.fl. Gennem bogens første del fortæller en række danske mønsterbrydere kort deres historie. I bogens anden del anvendes disse mønsterbryderes historier til at analysere, hvad der gjorde det muligt for dem at bryde den sociale arv. Det er interessant at læse de mere eller mindre kendte personers helt korte historier. Historierne giver en fin fornemmelse af personernes individuelle kamp for at klare sig mod alle odds. Lisbeth Zornigs bidrag trumfer dog de øvriges. Hun er simpelthen Danmarks bedste til at formulere, hvordan hun har oplevet omsorgssvigt og traumer og til at turde sætte ord på tabulagte temaer. Den første del af bogen fungerer således rigtig fint. Resten af bogen er en analyse af de ti mønstrebryderes særlige karaktertræk. Til denne analyse falder det i øjnene, at der bruges et ret følelsesvækkende sprogbrug, hvilket bogens titel ”underdanmarks jægersoldater” er et fint eksempel på. Det er i denne del tydeligt, at der er tale om en debatbog og ikke en fagbog. Som psykolog er det svært ikke at ønske flere psykologfaglige termer og en mere teoretisk måde at gå til materialet på. På den anden side er det vel netop bogens ærinde at nå ud til mennesker, der ikke normalt ville interessere sig for udsatte børn og unge. Det er jo et meget vigtig og positiv ambition som Zornig og co. lykkes med.
Kun når det regner
Af Marie Brixtofte Dette er en selvbiografisk fortælling, hvor Marie fortæller om sin opvækst med sin alkoholiserede far Peter Brixtofte. Hun fortæller også om, hvordan opvæksten har sat sine dybe spor langt ind i hendes voksenliv. Som læser kan man får man oplevelsen af, hvordan Marie måtte have haft det og hvilke kampe, hun har taget i sit liv. Bogen er letlæst og varm med stor omsorg, både overfor hendes far og for hende selv.
Bolsjefilosofi og andre leveråd
Marie Brixtofte har skrevet en bog fuld af gode råd til mennesker, der er vokset op i familier, hvor de som børn har brugt meget energi på at forstå deres forældres sind og fået meget lidt hjælp til at forstå deres eget. Bogen balancerer fint mellem at være personlig og faglig og deler nogle rigtig fine eksistentielle overvejelser. Man ledes igennem alle de gode råd og får samtidig mange fine små eksempler fra forfatterens personlige erfaringer. Bogen er fyldt med konkrete idéer til, hvordan man kan arbejde med sig selv. Herunder er der idéer til at arbejde med skyld, lavt selvværd, negative mønstre og hypermentalisering.
Min familie har et alkoholmonster: Alles lidelse – ingens skyld
Af Birgit Trembacz

En lillebitte bog på ca. 30 sider inddelt i 3 dele: En del med tre cases om børn, der har levet med forældre med alkoholmisbrug, en anden del med symptomer og reaktioner hos børn, der lever i familier med alkoholmisbrug og slutteligt en tredje del om, hvordan man kan komme videre med sit liv. En fin lille bog til at skabe sig et overblik over emnet.
Brainstorm – The power and purpose of the teenage brain
Af Daniel Siegel

Et udviklingspsykologisk og neuropsykiatrisk perspektiv på unge og misbrug:
Neuropsykiater Daniel J Siegel beskriver i sin bog BRAINSTORM (2014) teenage-hjernens udvikling og vigtigheden af at have sindet på sinde. I sidste og 4. del af bogen har han et afsnit om unge og misbrug. Siegel forklarer, hvad der sker i hjernens belønningssystem, når man indtager rusmidler og udviklingen fra brug til misbrug. Han fremhæver, at unge er særligt i risiko for at udvikle afhængighed p.g.a. teenage-hjernens veludviklet belønningssystem, og den endnu ikke udviklet evne til at styre og kontrollere. Det er her Siegel peger på vigtigheden af at udfordre de unge på en metaliserende måde med viden, psykoedukation, reflekterende snakke om indre tilstande og relationer. Siegel peger på 4 fundamentale årsager til unge motiveres til øget brug af rusmidler: 1) Eksperimentering (nyt er spændende), 2) sociale relationer (være en del af/høre til en gruppe), 3) selvmedicinering og 4) afhængighed.


Hemmeligheder for en pige
Af Lotus Turrel

Lotus Turrels bog er en meget fin personlige beretning om at vokse op med en far, der drikker. Lotus beskriver med sine egne rørende eksempler, hvad alkohol gør ved familien set med barnets øjne. I anden del af bogen fortæller Lotus Turrel om almindelige reaktioner hos børn, der er vokset op i familier med misbrug, og hvordan hun selv har kæmpet med disse senfølger. Den sidste del af bogen indeholder Lotus’ egen erfaringsguide om heling i forhold til at arbejde med sig selv, senfølger og at komme ud på den anden side som et mere helt menneske. En letlæst og klog bog.


Du er ikke alene
Af Kristina Hermann

Hvor man i mentaliseringsteorien ser misbrug som vanskeligheder med tilknytning og affektregulering, er denne bogs fokus at se alkohol som en sygdom. Det skal ikke skille os ad, for det er en rigtig fin bog, der giver en indgang til at forstå voksne børn af forældre med misbrug. Bogen har et særskilt kapitel om mentalisering, og hvad det at have forældre med misbrug betyder i forhold til mentalisering hos børn. Bogen er fyldt med cases og tilbyder mange gode praksisideer til at arbejdet med senfølger og ens egen historie.
Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice
Af Bateman & Fonagy

Kapitel 17 i bogen “Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice” handler om mentaliseringsbaseret behandling af misbrug. Et mustread, hvis man arbejder med misbrug og mentalisering, for her gennemgås alle hovedmodellerne i forhold til målgruppen.
Mindfulness-baseret misbrugsbehandling. En MBRP-vejledning.
Af Marlatt, Alan G., Chawla, Neha og Bowen, Sarah. Forlaget Klim 2012.

Forfatterne har overordnet fokus på, hvordan vi kan håndtere trang via mindfulness og selvregulering.

Bogen er en behandlingsvejledning kaldet MBRP (mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse). I programmet integreres færdigheder fra kognitiv adfærdsterapeutisk tilbagefaldsforebyggelse og mindfulnessmeditation. Da programmet har fokus på tilbagefaldsforebyggelse anbefales det primært til personer, som er motiveret for at foretage ændringer i forhold til rusmiddelbrug og livsstil.

Programmet består af 8 sessioner (ugentlige og ambulante), der foregår som gruppeterapi. Der trænes i mindfulness og mindfulnessmeditaion og metakognitive mestringsstrategier, som hjælper med at håndtere smertefyldte fysiske sansefornemmelser og tilhørende svære følelser eller triggere.

Marlatt fortæller indledningsvis om hans motivation og bevæggrunde for at skrive og forske mere i håndtering af trang og svære oplevelser, igennem mødet med en klient, som sagde følgende: ”Doktor Marlatt, du var virkelig god til at overtale mig til at forstå, hvorfor jeg var blevet alkoholiker, og hvorfor jeg skulle holde op med at drikke, og hvorfor afholdenhed var min eneste vej ud af misbruget. Men du sagde aldrig noget om, hvordan jeg kunne opnå det mål!”

Tilgangen er fint i tråd med en mentaliseringsbaseret tilgang, og man kan sagtens få masser af inspiration til individuel praksis og i forhold til forskellige behandlingskontekster, samt i forhold til både voksne og unge. Hertil findes god inspiration til at arbejde med følelsesregulering, mestring og at opbygge evner, som jo centrale temaer i MBT.
Neuroimaging and Psychosocial Addiction Treatment. An Integrative Guide for Researchers and Clinicans.
Af Ewing, Sarah Feldstein, Witkiewitz, Katie & Filbey, M Francesca. Palgrave Macmillan, 2015.

Forfatterne tager udgangspunkt i forskningen i ”neuroimaging”, som har fokus på, hvordan hjernen reagerer overfor forskellige udfordringer som f.eks. terapeutiske interventioner. Data viser, at unges hjerne fungerer anderledes end voksnes, hvorfor vi ikke bare kan overføre interventioner udviklet til voksne til unge.

Sarah W. Feldstein anbefaler følgende perspektiver i forhold til at hjælpe unge både forebyggende og behandlingsmæssigt: Fremfor at tage et problemfokuseret perspektiv anbefales et mere adaptiv fokuseret perspektiv. Maksimere de kognitive færdigheder, der er under voldsom udvikling – altså tage et udviklingspsykologisk perspektiv. Udnyttelse af drivkraften til selvstændighed. Sidst og ikke mindst vigtigt, anbefales at involvere forældre og familie, når det er muligt, for at maksimere positiv udvikling og forandring.

Disse perspektiver harmonerer fint med en MBT tilgang, som jo netop tager afsæt i udviklingspsykologien og vigtigheden af, at involvere forældre, familie og andre tilknytningspersoner, når det er muligt. Hertil det vigtige fokus på at hjælpe unge med at forstå sig selv både indefra og udefra, og at være aktør i eget liv, herigennem opøve mestringsstrategier og evnen til at opbygge og bevare gode relationer.

PODCASTS

En rødvinsplettet barndom
En podcast om hvad det gør ved børn når deres forældre drikker. Både om hvordan børnene mestrer barndommen, men også om de senfølger de bringer med ind i voksenlivet. Katrine hovedpersonen i podcasten deler ærligt sin egen historie. Hun fortæller om at dække over forældres misbrug, om at skamme sig og om at blive overansvarlig og overpræstere. Vi møder i podcasten også Katrines søskende som har haft andre måder at håndtere alkoholen i familien på. Podcasten kommer også omkring, hvad det betyder når ens søster går offentligt ud og fortæller om alkohol i familien. Katrines historie perspektiveres af psykolog, Helle Lindgård, der deler ud af sin viden om børn i familier med misbrug.


Sådan slap jeg fri af
I denne podcast serie fortæller en række kendte danskere ærligt om deres livshistorie om tab, sorg svigt og om som voksen at kæmpe med forskellige destruktive mønstre som anoreksi, selvskade, misbrug etc. I podcasten møder vi blandt andet Pia Olsen Dyhr og Marie Brixtofte, der rørende fortæller om deres barndom med forældre, der drikker. Der er tale om stærke beretninger om at overleve og få et godt liv på trods.


Videoklip

The Teenage Brain Is Primed For Addiction

Youtube film fra World Science Festival 2014 med neuropsykiater Amir Levine. Levine forklarer, hvordan unges hjerner er enormt sårbar overfor afhængighed. Iflg. Amir har afhængighed rødder i teenageårene, idet man har langt højere risiko for at udvikle afhængighed, hvis man bruger rusmidler tidligt og inden det 18.-21.år.

Everything you think you know about addiction is wrong

I denne inspirerende og personlige TED-talk ses misbrug som mangel på bonding og dermed relationer.

Artikler 

Herunder finder du artikler om misbrug

Tryk på den lille pil i venstre side for at læse mere om den enkelte artikel

Artiklen slår fast, at hos børn med forældre med misbrug har evnen til mentalisering positiv betydning i forhold til mentale problemer, og børn med bedre mentaliseringsevne tør i højere grad berette om symptomer, ligesom de fungerer bedre socialt. Artiklen peger således på, at god mentalisering kan være en buffer for børn, der har forældre med misbrug.

Artiklen konkluderer, at der er mange fordele ved at anvende mentaliseringsbaseret forståelse og behandling i arbejdet med patienter med misbrug. Hos målgruppen ses manglende kendskab til følelser og vanskeligheder med regulering af følelser, hvilket mentaliseringsteorien tilbyder begreber og behandling i forhold til. Mulighed for måling af mentaliseringsevnen ses som et positivt klinisk værktøj i arbejdet med misbrugere. I det hele taget ses tilgangen i artiklen som positiv, da den tilbyder begreber, teori og behandlingstilgang, der modsvarer målgruppens behov.

I denne artikel beskrives et 12-sessioners behandlingsprogram for mødre med misbrug. Programmets fokus er på at understøtte mødrenes evne til mentalisering og understøtte til en mindre hård og mindre forstyrret opdragelsesstrategi. Programmet blev sammenlignet med en kontrolgruppe, der fik et traditionelt forældretræningsprogram. Sammenlignet med kontrolgruppen viste disse mødre bedre refleksiv funktion og mere positiv forældreadfærd.