Til efteråret udbyder vi psykoedukative mentaliseringsgrupper, hvor unge har mulighed for at træne mentaliserings-“musklen”. Der er både mulighed for, at unge deltager i gruppen i Center for Mentaliserings egne lokaler i Aarhus eller for, at vi kommer og afholder et gruppeforløb på opholdsstedet eller døgninstitutionen.
Læs meget mere om muligheden for psykoedukationsgrupper for unge på vores hjemmeside her.