Center for Mentalisering tilbyder opstart af træningsgrupper, hvor unge, der bor i plejefamilie eller på døgninstitution, og som er i alderen 12-18 år, kan lære om mentalisering.

Unge, der er anbragte, eller har levet med forældre, der selv har det svært, er ofte ikke blevet mødt mentaliserende og kan derfor have svært ved mentalisering.Mentaliseringsgrupperne er et øverum for unge, hvor mentaliserings-”musklen” trænes.

Mentaliseringsgrupperne forløber over syv gange á en time med fire-seks deltagere og kan foregå på jeres interne skole eller døgninstitution eller i Århus i centrets egne lokaler.

Læs mere om grupperne her, og kontakt Line på Line@centerformentalisering.dk for nærmere information og tilmelding.