Anja Harreskov Jensen

Anja er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi for voksne samt i supervision. Hun er endvidere videreuddannet indenfor kognitiv adfærdsterapi, kropsorienteret psykodynamisk terapi, narrativ eksponeringsterapi, eye movement and desensitization (EMDR) og acceptance and commitment therapy (ACT).

Anja har i en årrække været ansat i psykiatrien og været optaget af psykoterapi i forhold til klienter med psykiatriske lidelser såsom depression, angst, psykoser og personlighedsforstyrrelser. Hun har ligeledes viden om funktionelle lidelser, idet hun har arbejdet med forskning vedrørende effekten af kognitiv terapi i forhold til disse lidelser. Arbejdsrelaterede problematikker såsom stress, samarbejde og ledelse har hun beskæftiget sig med i forbindelse med ansættelse i virksomheder, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø. Senest har hun igennem en årrække arbejdet som leder af Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital. På centret er der fokus på forskning, formidling og psykoterapi med traumatiserede voldtægtsramte. Afhjælpning af følgevirkningerne efter traumet er fortsat et af de områder hun er mest passioneret omkring.
Hun har i forbindelse med alle arbejdsområder arbejdet med supervision af forskellige faggrupper, og hun har ligeledes arbejdet med både voksne, unge og pårørende.

Herudover har hun en interesse i anvendelse af meditation og kropslig bevægelse i forhold til velfærd og heling.