Mentaliseringspsykologiens fader, Peter Fonagy, er medforfatter på denne artikel om online-møder med borgere. I artiklen sættes der ord på, hvordan online møder kan være udfordrende for relationer. Der præsenteres en række cases, ligesom der gives konkrete bud på, hvordan den professionelle skal lægge særlig vægt på at udtrykke sig gennem nonverbale signaler og være gennemsigtig med de udfordringer som de nye platforme også giver den profesionelle selv. Alt sammen for at (gen)etablere den epistemiske tillid online.
 
Læs artiklen her: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09515070.2020.1777535