Basis Mentalisering

Center for Mentalisering tilbyder kurser og undervisning til organisationer, som ønsker at implementere værktøjer fra en mentaliseringsbaseret tilgang i deres arbejde. Det er muligt at tilrettelægge undervisningsforløb tilpasset netop jeres ønsker og behov.

Ønsker I tilbud på et forløb, bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

Hvis I har ønsker til undervisning i andre emner end dem her på hjemmesiden, der relaterer sig til mentalisering i arbejdet med udsatte, er I desuden også velkomne til at rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk, og vi derefter undersøge, om det er muligt.

Kursusdage med et bredt basisforløb om mentalisering og implementering af mentalisering

  • Introduktion til begrebet mentalisering. Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen. Det grundlæggende rationale i mentaliseringsbaseret behandling.
  • Mentalisering i forældreskab, Introduktion til anvendelsen af mentalisering i arbejdet med familier. Hvordan bliver man en autoritet i forhold børn – magt og læring i moderne forældreskab. Mentalisering i det udviklingsfremmende samspil med børn- grænser, konflikter og mentaliserings-værktøjskassen. Geniscenesættelse, og arbejdet med forældres bagage, i forhold til forældreskab. Familiestrukturer – grænser og hierarki.
  • Hvad er mentalisering, og hvordan udvikles mentalisering (grundlagsteori). Mentaliseringssvigt og håndtering af disse i forhold til voksne. Introduktion til MBT interventioner (her enten i forhold til en individudel setting eller gruppe) her med kliniske eksempler fra terapeutiske forløb med BPD.
  • Den professionelles egen mentaliseringsevne. Hvordan fastholdes en mentaliserende indstilling i arbejdet med traumatiserede og omsorgssvigtede børn og unge og deres forældre. Mødet med børnene og de unges forældre: Håndtering af mentaliseringssvigt hos de unge og forældrene til børnene/de unge.
  • Træning af den professionelles egen mentaliseringsevne. Redskabsorienteret dag. Håndtering af mentaliseringssvigt og ikke-mentaliserende tilstande, arbejdet med triggere og affektsmitte, træning i konkrete redskaber omkring balancer, åbne undersøgende indstilling og at fastholde egne ressourcer.
  • Undervisning af pædagogisk personale. Introduktion til mentalisering. Udviklingspsykologi med fokus på udvikling af mentaliseringsevne.   Mentaliseringssvigt og de pædagogiske udfordringer og opgaver. Med udgangspunkt i deltagernes udfordringer, erfaringer og ønsker tilrettelægges en casefokuseret workshop ved hjælp af øvelser, videoklip og dialog (­STORM, handleguide mv).
  • Egenrefleksion og mindfulness. For at arbejde med en mentaliseringsbaseret tilgang er det en central forudsætning, at man som fagperson er i stand til at etablere og vedligeholde en balanceret indstilling præget af åbenhed, empati, nysgerrighed og tålmodighed, i mødet med de mennesker, man arbejder med. Når man som fagperson er i kontakt med mennesker, der har en tilbøjelighed til at handle spontant og impulsivt, kræver det en vedvarende opmærksomhed at vedligeholde og opdyrke de ressourcer og det overskud, som er nødvendigt for at fastholde en mentaliserende position i samspillet. På kurset egenrefleksion og mindfulness, vil deltagerne blive introduceret til øvelser og metoder, som kan støtte dem i at vedligeholde et kropsligt funderet nærvær og overskud, hvilket er grundlaget for at kunne både tænke klart og føle klart i deres faglige praksis.

Her kan du se en oversigt over alle de kategorier af kursusdage, Center for Mentalisering tilbyder.