Bøger om ledelse

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer til ledelse. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne.

Læs mere om mentalisering her. Du kan finde yderligere litteratur, der relaterer sig til mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.

Det personlige lederskab

Af Inge S. Holm

Inge S. Holms “Det personlige lederskab” giver lederen mulighed for at se sig selv udefra.

Fremtidens leder

Af Gitte Svanholm og Susanne R. Hermann

Hvor Inge S. Holms “Det personlige lederskab” giver lederen mulighed for at se sig selv udefra, tager Gitte Svanholm og Susanne R. Hermanns “Fremtidens leder” det et skridt videre med en række redskaber til selvindsigt og støtte i at knytte trygge relationer til medarbejderne.

Effektive ledergrupper

Af Henning Bang m.fl.

Henning Bang m. fl´s “Effektive ledergrupper” sætter fokus på hvor afgørende afklarede ledergrupper er for at sikre tryghed, sammenhæng og produktivitet i vores moderne komplekse og fleksible organisationer.

Hagelquist, J.Ø. & Rasmussen, H. (2016). Mentalisering i organisationen. Hans reitzels Forlag.

Denne bog beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Den er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse. Forfatterne viser i bogen, hvordan mentalisering kan anvendes i grupper og team, i eget ledelsesarbejde og i designet af den mentaliserende organisation.

Læseren føres igennem teorien med hjælp fra en række relevante cases, der er skrevet af fagfolk og praktikere, som har opnået gode resultater med at anvende mentalisering i sociale organisationer.

Mentalisering i organisationen henvender sig til ledere, medarbejdere og konsulenter i døgninstitutioner, kommunale familieafdelinger og socialforvaltninger, NGO’er og skoletilbud for udsatte børn og unge.

Find yderligere litteratur om mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.