BØGER OM LEDELSE og organisation

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer til ledelse. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne.

Mentalisering i ledelse og samarbejde
Af: Heino Rasmussen & Janne Østergaard Hagelquist (2019)

Med denne bog ønsker forfatterne at støtte og give viden til ledere, der arbejder inden for det socialfaglige område. Bogen har fokus på mentaliseringsbegrebets udvikling og relevans i ledelse og samarbejde, og teorien gøres anvendelig gennem eksempler og cases fra den socialfaglige praksis. Ved hjælp af modeller fra mentaliseringsteorien viser forfatterne, hvordan vores erfaringer og biologi rammesætter vores adfærd og vores evne til mentalisering. Modellerne kan bruges til at udvikle og arbejde med sig selv i relations- og ledelsessammenhæng.

Bogen viser, hvordan man med mentalisering kan opnå følgeskab og tillid fra medarbejdere og samarbejdspartnere. Centrale udfordringer i arbejdslivet som bl.a. konflikter, arbejdsmiljø og stress ses i et mentaliseringsperspektiv, og bogen giver konkrete ideer til, hvordan disse udfordringer kan håndteres.
Mentalisering i organisationen. Hans reitzels Forlag.
Af: Heino Rasmussen & Janne Østergaard Hagelquist (2016).

Denne bog beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Den er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse. Forfatterne viser i bogen, hvordan mentalisering kan anvendes i grupper og team, i eget ledelsesarbejde og i designet af den mentaliserende organisation.

Læseren føres igennem teorien med hjælp fra en række relevante cases, der er skrevet af fagfolk og praktikere, som har opnået gode resultater med at anvende mentalisering i sociale organisationer.

Mentalisering i organisationen henvender sig til ledere, medarbejdere og konsulenter i døgninstitutioner, kommunale familieafdelinger og socialforvaltninger, NGO’er og skoletilbud for udsatte børn og unge.
Førstehjælp til stressramte
Af Marie Kingston
En rigtigt god bog om stress. Bogen viser stor indsigt i fænomenet stress og tilbyder samtidig en masse konkrete råd og øvelser til, hvordan man håndterer stress i arbejdslivet. Bogen er delt op i 3 dele -førstehjælp til dig, der går på arbejde med stresssymptomer, førstehjælp til dig, der er sygemeldt med stress og førstehjælp til dig, der er tilbage på arbejde efter en sygemelding med stress. Det er den bedste bog vi har læst om stress til stressramte.
Kort og godt om svære samtaler
Af Lene Flensborg

Serien “kort og kort” består af små letlæste bøger om ofte komplicerede emner. I bogen gives konkrete ideer til, hvordan man håndterer svære samtaler med medarbejdere i organisationen. Der arbejdes ud fra den løsningsfokuserede tilgang og tilbydes mange konkrete ideer til samtalen, ligesom der er en gennemgang af de forskellige skridt sådan en samtale består af.
Jytte fra marketing er desværre gået for i dag
Af Morten Münster

Jytte fra Markedting er desværre gået for i dag” er et must read for ledere. Den har så mange kloge refleksioner, primært over salg, men også i forhold til, hvad der motivere mennesker, herunder ansatte medarbejdere eller købere. Bogen er skrevet i et let forståeligt og morsomt sprog.


Miljøterapibogen – Mentalisering som holdning og handling (2014)
Af Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt

Skårderud m. fl.´s “Miljøterapibogen” sætter fokus på det væsentlige i at skabe virksomme rammer omkring det socialfaglige arbejde. Især kapitlerne omkring den mentaliserende organisation og ledelse af organisationer med svigtende mentaliseringsevne er inspirerende og tankevækkende i forhold til rammevilkårene for mange socialfaglige organisationer.

Psykodynamisk organisationspsykologi – På mere arbejde under overfladerne (2011)
Af Torben Heinskou, Steen Visholm, m.fl.

“På mere arbejde under overfladerne” bygger videre på den første bog og introducerer ledelsesmetoder med fokus på mentalisering og teams.
Psykodynamisk organisationspsykologi – På arbejde under overfladen (2005)
Af Torben Heinskou, Steen Visholm m.fl.

“På arbejde under overfladen” introducerer en begrebsramme, der giver forståelse for de ubevidste psykologiske og gruppedynamiske processer, der udspiller sig under overfladen i organisationer.
Dybe samtaler om ledelse
Af Else Kathrine Relster

Bogen kan læses som en hjælp til medarbejdere til at mentalisere ledere. Nogle gange kan man som medarbejder helt glemme, at ledere også er mennesker med barndomserfaringer, traumer og vanskeligheder med at balancere work-life balancen. Bogen er på mange måder mere en terapibog end en ledelsesbog, men det er interessant at følge de 6 lederes historier og udvikling.


Det personlige lederskab
Af Inge S. Holm

Inge S. Holms “Det personlige lederskab” giver lederen mulighed for at se sig selv udefra.
Fremtidens leder
Af Gitte Svanholm og Susanne R. Hermann

Hvor Inge S. Holms “Det personlige lederskab” giver lederen mulighed for at se sig selv udefra, tager Gitte Svanholm og Susanne R. Hermanns “Fremtidens leder” det et skridt videre med en række redskaber til selvindsigt og støtte i at knytte trygge relationer til medarbejderne.
Effektive ledergrupper
Af Henning Bang m.fl.

Henning Bang m. fl´s “Effektive ledergrupper” sætter fokus på hvor afgørende afklarede ledergrupper er for at sikre tryghed, sammenhæng og produktivitet i vores moderne komplekse og fleksible organisationer.
Den refleksive rekrutteringsspecialist – kunsten at vurdere kompetence og menneske
Af: Janne Persson Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved stor bevægelighed og en udvikling i retning af mere fleksible jobtilknytninger. Denne bog gennemgår strategi og faser omkring rekruttering samt Onboarding set som en fuldt integreret del af virksomhedens arbejde med at skabe en god og attraktiv arbejdsplads. Bogens styrke er at viden formidles med støtte af øvelser og guidende spørgsmål, der skaber god refleksion hos læseren over egen praksis. Bogens force er koblingen af viden og refleksion som hjælper læseren til at sikre en altid aktuel og tilpasset tilgang, som er afgørende for, at virksomheder fremadrettet kan blive ved med at gennemføre rekrutteringsprocesser af høj kvalitet.

Artikler om ledelse

Herunder finder du relevant artikler om ledelse 

Tryk på den lille pil i venstre side for at læse mere om den enkelte artikel

Undersøgelse der påviser en positiv effekt ved at implementere mentaliseringsbaserede principper i en organisatorisk kontekst. Forskningsartiklen bygger på en undersøgelse af en mentaliseringsbaseret indsats som Center for Mentalisering har udført for familier, børn og unge i Aarhus kommune. Undersøgelsen viser, at medarbejderne efter endt forløb oplevede en signifikant højere grad af empowerment, samt en lavere grad af symptomer på depression ift. at se mening i eget virke som medarbejder, udbrændthed etc.

Forskningsartikel der sætter fokus på behovet for gennemsigtighed og fælles delt mening blandt personale i skiftende arbejdskontekster. Artiklen understreger hvorledes fælles delte meninger er hjælpsomme især i arbejdsmiljøer med intense følelser. Delt mening støtter og rummer medarbejderen i egen selvforståelse, perspektivdannelse og i fælles afstemning af samarbejdsprocesser. Mentalisering i organisationen betegnes i artiklen som en fælles kompetence, som er hjælpsom i normalisering, meningsdannelse og motivation hos den enkelte medarbejder.

Undersøgelse der påviser effekten af ændringer i organisationen på kvaliteten af behandlingsarbejdet. Forskningsartiklen bygger på en undersøgelse af mentaliseringsbaserede indsatser før og efter organisationsændringer i en større hollandsk MBT-enhed sat ift. en kontrolgruppe. Undersøgelsen viser, at ændringer i organisationen påvirker kvaliteten af behandlingsarbejdet og at faldet i organisatorisk sikkerhed kan spores på organisations-, team- og medarbejderniveau og sætter fokus på bevidstheden omkring forandringsprocessers effekt behandlingsmæssigt på personale i skiftende organisationelle kontekster.