Bøger om ledelse

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer til ledelse. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne.

Læs mere om mentalisering her. Du kan finde yderligere litteratur, der relaterer sig til mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.

Mentalisering i ledelse og samarbejde

Af Janne Østergaard Hagelquist & Heino Rasmussen

Med denne bog ønsker forfatterne at støtte og give viden til ledere, der arbejder inden for det socialfaglige område. Bogen har fokus på mentaliseringsbegrebets udvikling og relevans i ledelse og samarbejde, og teorien gøres anvendelig gennem eksempler og cases fra den socialfaglige praksis. Ved hjælp af modeller fra mentaliseringsteorien viser forfatterne, hvordan vores erfaringer og biologi rammesætter vores adfærd og vores evne til mentalisering. Modellerne kan bruges til at udvikle og arbejde med sig selv i relations- og ledelsessammenhæng.

Bogen viser, hvordan man med mentalisering kan opnå følgeskab og tillid fra medarbejdere og samarbejdspartnere. Centrale udfordringer i arbejdslivet som bl.a. konflikter, arbejdsmiljø og stress ses i et mentaliseringsperspektiv, og bogen giver konkrete ideer til, hvordan disse udfordringer kan håndteres.

Hagelquist, J.Ø. & Rasmussen, H. (2016). Mentalisering i organisationen. Hans reitzels Forlag.

Denne bog beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Den er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse. Forfatterne viser i bogen, hvordan mentalisering kan anvendes i grupper og team, i eget ledelsesarbejde og i designet af den mentaliserende organisation.

Læseren føres igennem teorien med hjælp fra en række relevante cases, der er skrevet af fagfolk og praktikere, som har opnået gode resultater med at anvende mentalisering i sociale organisationer.

Mentalisering i organisationen henvender sig til ledere, medarbejdere og konsulenter i døgninstitutioner, kommunale familieafdelinger og socialforvaltninger, NGO’er og skoletilbud for udsatte børn og unge.

Kort og godt om svære samtaler

Af Lene Flensborg

Serien “kort og kort” består af små letlæste bøger om ofte komplicerede emner. I bogen gives konkrete ideer til, hvordan man håndterer svære samtaler med medarbejdere i organisationen. Der arbejdes ud fra den løsningsfokuserede tilgang og tilbydes mange konkrete ideer til samtalen, ligesom der er en gennemgang af de forskellige skridt sådan en samtale består af.

Jytte fra marketing er desværre gået for i dag

Af Morten Münster

“Jytte fra Markedting er desværre gået for i dag” er et must read for ledere. Den har så mange kloge refleksioner, primært over salg, men også i forhold til, hvad der motivere mennesker, herunder ansatte medarbejdere eller købere. Bogen er skrevet i et let forståeligt og morsomt sprog.

Miljøterapibogen – Mentalisering som holdning og handling (2014)

Af Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt

Skårderud m. fl.´s “Miljøterapibogen” sætter fokus på det væsentlige i at skabe virksomme rammer omkring det socialfaglige arbejde. Især kapitlerne omkring den mentaliserende organisation og ledelse af organisationer med svigtende mentaliseringsevne er inspirerende og tankevækkende i forhold til rammevilkårene for mange socialfaglige organisationer.

Psykodynamisk organisationspsykologi – På mere arbejde under overfladerne (2011)

Af Torben Heinskou, Steen Visholm, m.fl.

“På mere arbejde under overfladerne” bygger videre på den første bog og introducerer ledelsesmetoder med fokus på mentalisering og teams.

Psykodynamisk organisationspsykologi – På arbejde under overfladen (2005)

Af Torben Heinskou, Steen Visholm m.fl.

“På arbejde under overfladen” introducerer en begrebsramme, der giver forståelse for de ubevidste psykologiske og gruppedynamiske processer, der udspiller sig under overfladen i organisationer.

Dybe samtaler om ledelse

Af Else Kathrine Relster

Bogen kan læses som en hjælp til medarbejdere til at mentalisere ledere. Nogle gange kan man som medarbejder helt glemme, at ledere også er mennesker med barndomserfaringer, traumer og vanskeligheder med at balancere work-life balancen. Bogen er på mange måder mere en terapibog end en ledelsesbog, men det er interessant at følge de 6 lederes historier og udvikling.

Det personlige lederskab

Af Inge S. Holm

Inge S. Holms “Det personlige lederskab” giver lederen mulighed for at se sig selv udefra.

Fremtidens leder

Af Gitte Svanholm og Susanne R. Hermann

Hvor Inge S. Holms “Det personlige lederskab” giver lederen mulighed for at se sig selv udefra, tager Gitte Svanholm og Susanne R. Hermanns “Fremtidens leder” det et skridt videre med en række redskaber til selvindsigt og støtte i at knytte trygge relationer til medarbejderne.

Effektive ledergrupper

Af Henning Bang m.fl.

Henning Bang m. fl´s “Effektive ledergrupper” sætter fokus på hvor afgørende afklarede ledergrupper er for at sikre tryghed, sammenhæng og produktivitet i vores moderne komplekse og fleksible organisationer.

Find yderligere litteratur om mentalisering og udsatte børn, unge og voksne her.