Elisa Baunsgaard

Elisa Baunsgaard er uddannet socialrådgiver, mindfulness instruktør og har taget en social diplomuddannelse. Elisa har tidligere arbejdet som familierådgiver i forvaltningen, men har siden 2002 arbejdet med familieorienteret misbrugsbehandling. Elisa har mange års erfaring med at arbejde i svære børnesager, med parsamtaler, samtaler med børn og individuelle samtaler med voksne ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Desuden har hun gennem sit arbejde med familieorienteret misbrugsbehandling fået en særlig viden omkring misbrug og misbrugsmønstre i familier. I Center for Mentalisering varetager Elisa bl.a. supervison af plejefamilier.