Line sangild thimmer

Line har siden 2013 arbejdet med en mentaliseringsbaseret tilgang til mennesker og deres problematikker. Line er her særligt optaget af relationernes betydning, både i forælder-barn-relationen, men også i parforholdet. Line er optaget af, hvordan traumeoplevelser berører os og vores relationer og særligt, hvordan vi kan overkomme traumeerfaringer, så der ikke gentager sig uhensigtsmæssige mønstre i nye relationer. Derudover er Line optaget af arbejdet med fænomenet gentagelsestvang blandt udviklingstraumatiserede børn og unge. Hun er her optaget af hvordan man kan genoprette en balance i en tilværelse præget af udviklingstraumer gennem viden om og forståelse for nogle af de dynamikker, der er på spil blandt andet gennem mentaliserinsgbaseret terapi og pædagogik.

Line har over ti års erfaring indenfor anbringelsesområdet, herunder døgninstitutionsområdet med anbragte unge og udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser. Line er uddannet i mentaliseringsbaseret terapi indenfor voksen-, unge- og familieområdet og har en toårig efteruddannelse i EFT (emotionsfokuseret parterapi). Line har været tilknyttet Center for Mentalisering 2015, og har undervisnings- og supervisionserfaring gennem knap ti år og tilbyder terapeutiske forløb samt undervisning og supervision af både plejeforældre, pædagoger, familiebehandlere og andre faggrupper. 

Email: line@centerformentalisering.dk