Maria bligaard

Maria er kandidatstuderende på psykologi ved Aarhus Universitet. Maria finder forskellige psykologiske områder interessante, herunder; den mentaliseringsbaserede tilgang, det kliniske område, udviklingspsykologi og arbejds- og organisationspsykologi.

Maria har arbejdet som pædagogmedhjælper i en integreret institution i både vuggestuen og børnehaven. Derudover har hun arbejdet som studentermedhjælper på et botilbud for voksne med en sindslidelse, såsom skizofreni. Hun har desuden engageret sig i forskellige former for frivilligt arbejde, heriblandt oplægsholder for Red Barnet Ungdom, hjælper på forløb for borgere med stress og/eller depression samt gruppeleder på et gruppeforløb for sårbare unge piger.

Hos Center for Mentalisering fungerer Maria som administrativ medarbejder, herunder som SoMe og kursusansvarlig samt som bidrager til udvikling af centret.