RIE Victoria Lund Nielsen

Rie studerer på bacheloren i psykologi ved Århus Universitet og har særligt den mentaliseringsbaserede terapi som interesseområde indenfor faget, men derudover også udviklingspsykologien samt craftpsykologi. 

I sit sabbatår, gik Rie blandt andet på højskole efter at have arbejdet som pædagogmedhjælper i en vuggestue samt i en børnehave. Derudover har hun arbejdet som frivillig i Røde Kors Tryghedszonen og har været frivillig på et plejehjem på Frederiksberg. 

Hos Center for Mentalisering fungerer Rie som administrativ medarbejder, herunder som kursusansvarlig, samt som bidrager til udvikling af centeret