Mentalisering er på mange måder “taleterapi”. Men det er meget betydningsfuldt ikke at glemme kroppen og den fysisk vilde legs betydning for børns udvikling. Dette slår Fonagy fast i artiklen, som vi har anmeldt her: 

What touch can communicate: Commentary on “Mentalizing homeostasis: the social origins of interoceptive inference ” by Fotopoulou and Tsakiris

af Peter Fonagy & Chloe Campbell

I artiklen slås det fast, at mentaliseringsteorien ikke har været tilstrækkeligt optaget af betydningen af kroppen i forståelse og behandling. Det anerkendes, at dette ikke skyldes manglende relevans af berøring og dét at bo i en krop. Det slås fast, at både fysisk og psykisk interaktion med andre er en del af kernen i dannelsen af selvet. Det slås også fast, at når vi bliver mødt med vores behov for berøring og fysisk trøst, virker det som ostensive cues og åbner for epistemisk tillid.
Find den fulde artikel her.

Se også denne fine video om betydningen af fysisk vild leg for udviklingen af empati, relationsopbygning og for træning i sociale spilleregler: