SOFIE KIRKELØKKE SVANE

Sofie studerer på bacheloren i psykologi på Aarhus Universitet. Sofie har gået på højskole, arbejdet med børn i dagsinstitutioner i mange år, samt været hjælper for personer med indlæringsvanskeligheder. Hun har desuden engageret sig i forskellige frivillige organisationer, heriblandt som frivillig på Red Barnets feriekoloni for flygtningebørn.

Sofie har en bred interesse for forskellige dele af psykologien, herunder den mentaliseringsbaserede tilgang og terapi, neuropsykologi og det kliniske børne- og ungeområde.

Hos Center for Mentalisering fungerer Sofie som administrativ medarbejder herunder som web- og kursusansvarlig samt som bidrager til udvikling af centret.