Daniel Siegel har sammen med Tina Bryson netop udgivet en nye bog ”The power of showing up”. Daniel Siegel er en af Center for Mentaliserings største inspirationskilder når det gælder lettilgængelig formidling af tilknytningsteori og neuropsykologisk teori anvendt i forhold til børneopdragelse.
I bogen er der fokus på betydningen af tilknytning og på, hvordan man som forældre kan sikre, at ens barn har de rette udviklingsbetingelser. Ifølge bogen, er de vigtigste opgaver for forældre at skabe Tryghed, at Trøste og hjælpe barnet til at føle sig Set og Sikker.
Der er også fokus på, hvordan forældre ved at arbejde med egen historie kan få en tillært tryg tilknytning, som har betydning for samspillet med barnet. Det er i øvrigt interessant at observere, at Siegel for første gang i hans  forfattersskab anvender begreber fra mentaliseirngsteorien, blandt andet begreberne “mentalisering” og “epistemisk tillid”.