Tilknytning

En kursusdag kan blandt andet indeholde understående tema og kan tilpasses til jeres ønsker og behov.  Ønsker I tilbud på et forløb eller har ønsker til undervisning i specifikke emner bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

TILKNYTNING I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE

 • Viden om tilknytningspsykologiens historie 
 • Gennemgang af de fire tilknytningsmønstre. 
 • Kendetegn ved hvert mønster og deres indflydelse på børns adfærd og udvikling. 
 • Forståelse for hvordan tryg tilknytning fremmes inden for jeres specifikke område (eksempelvis inden for skole, døgnområdet, plejefamilien, dagtilbud eller andet). 
 • Forståelse for hvordan tryg tilknytning fremmes og medvirker til positive relationer med børnene og deres familier. 
 • Konkrete ideer til hvorledes man kan implementere aktiviteter og rutiner, der styrker tilknytning. 

TILKNYTNING I ARBEJDET MED VOKSNE ELLER FORÆLDRE

 • Gennemgang af de fire tilknytningsmønstre. 
 • Kendetegn for hvert mønster og en forståelse for deres indflydelse på voksnes adfærd og relationer. 
 • Viden om hvordan man arbejder tilknytningsinformeret.
 • Viden om og fokus på desorganiseret tilknytning. 
 • Konkrete behandlingsmetoder, der styrker tilknytning: 
  • Interventionsspektrum. 
  • Åbent sind. 
  • Aktiviteter og rutiner.