TRAUMER

Kursusdagen kan blandt andet indeholde understående temaer og kan tilpasses til jeres ønsker og behov.  Ønsker I tilbud på et forløb eller har ønsker til undervisning i specifikke emner bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

MENTALISERING, TRAUMER OG UDVIKLINGSTRAUMER

 • Sammenhængen mellem traumer og mentalisering.
 • Traumer – definitioner og begrebsafklaring.
 • Hvad er traumeinformerede miljøer?
 • Gennemgang af PTSD-diagnosen med eksempler og konkrete handleanvisninger.
 • Udviklingstraumer – hvad betyder omsorgssvigt og traumer fra de primære omsorgspersoner for børn i udvikling?

MENTALISERING OG GENISCENESÆTTELSE

 • Geniscenesættelse er et fænomen, der ofte forekommer hos traumatiserede. 
 • Det involverer, at individet gentagne gange befinder sig i situationer, der minder om traumet. 
 • Dette skaber stor frustration, forundring og pinsel for både den traumatiserede og vedkommendes omgivelser. 
 • Det leder ofte til retraumatisering. 
 • Geniscenesættelse kan ses som: 
  • Et forsøg på at bearbejde og forstå traumet. 
  • En ubevidst gentagelse af traumatiske oplevelser for at få kontrol. 
  • En psykologiske måde at udtrykke og regulere indre smerte.
 • Fokus på omgivelsernes muligheder for at støtte og arbejde med geniscenesættelse. 
 • Viden til de professionelle, pårørende og netværk om geniscenesættelse og dets mekanismer.
 • Viden om arbejdet med at identificere og undgå triggere, der kan udløse geniscenesættelse. 
 • Udvikling af nye mestringsstrategier for at håndtere stress og angst. 

TRAUMER OG LØGNE

 • Mange udsatte med en historie præget af traumer og omsorgssvigt fortæller løgne, hvilket kan føre til vrede og frustration for omgivelserne.
 • Gennemgang af fire typer for løgne.
 • Beskrivelse af sammenhængen mellem traumer og løgne.
 • En forståelse for hvorfor mindre børn og teenagere ofte lyver. 
 • Betydningen af at bevare et ÅBENT sind og forstå intentionerne bag løgne. 
 • Konkrete ideer til at håndtere forskellige former for løgne. 

DISSOCIATION

 • Forståelse af dissociation. 
 • Kendskab til fænomenet og dets udtryk. 
 • Udvikling af kompetencer til at behandle og støtte personer med dissociation. 
 • Årsager og udløsende faktorer. 
 • Forståelse for forskellige typer af dissociation. 
 • Mentaliserings og traumebevidst tilgang til dissociation. 

TRANSGENERATIONELLE TRAUMER

 • Forståelse af hvordan traumer kan gå i arv på tværs af generationer. 
 • Introduktion til epigenetik og betydningen heraf for transgenerationelle traumer. 
 • Gennemgang af de fire klassiske dynamikker ved transgenerationelle traumer. 
  • Gentagelse. 
  • Identifikation. 
  • Stilhed. 
  • Skam. 
  • Overvældelse.
 • Strategier til at bryde den onde cirkel af arvede traumer. 

EPIGENETIK

 • Epigenetik er det nye sort inden for traumepsykologien. Der er inden for de seneste årtier kommet store mængder af ny viden om, hvordan psykologiske fænomener, såsom traumer der går i arv, har en biologisk forklaring.