I Center for Mentalisering er vi meget stolte af den nyeste artikeludgivelse, som påviser en positiv effekt ved at implementere mentaliseringsbaserede principper i en organisatorisk kontekst.

Forskningsartiklen bygger på en undersøgelse af en mentaliseringsbaseret indsats, som Center for Mentalisering har udført for familier, børn og unge i Århus kommune. Vi er meget taknemmelig for at medarbejderne både før og efter forløbet har udfyldt spørgeskemaer som fører til dette resultat. Undersøgelsen viser, at organisationens ansatte efter endt forløb oplevede en signifikant højere grad af empowerment samt en lavere grad af symptomer på depression. Med en højnet grad af empowerment følger en forstærket oplevelse af selv at have indflydelse på samt kontrol over egne arbejdsopgaver, -rolle og -miljø. Den lavere grad af symptomer på depression indikerer, at den mentaliseringsbaserede indsats har en positiv effekt for den subjektive velvære hos de ansatte.

Fundene er værdifulde i forståelsen af det socialfaglige arbejdsfelt, hvor affektsmitte og behovet for containment er en udfordring for medarbejderen, teams og ledelse. Derudover er udgivelsen også én af de første, der beskæftiger sig med at undersøge effekten af en mentaliseringsbaseret indsats på organisatorisk niveau. Hvor der efterhånden er en del forskning der beskæftiger sig med kliniske grupper som blandt andet personer med personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrede samt personer med forskellige former for uhensigtsmæssig adfærd, er det forskningsmæssige arbejde inden for en organisatorisk kontekst stadig begrænset.

Med artiklen er vi, set med et både interventions- og forskningsmæssigt perspektiv, endnu mere motiverede i forhold til at tænke og arbejde med mentalisering i en organisatorisk kontekst.

Læs artiklen her.