ResSourcer til Ukraine

Vi har samlet en side til dig, der der som frivillig gør en kæmpe indsats for at hjælpe og støtte mennesker på flugt fra krigen i Ukraine. Du kan finde forskelligt relevant litteratur – inddelt efter elementerne i STORM-modellen – samt et videokursus, hvor du får viden om, hvordan man som frivillig bedst støtter ukrainske flygtninge. 

VIDEOKURSUS

Videokursus – støtte til frivillige, der hjælper ukrainske flygtninge.

Videokursets indhold

  • På videokurset får du viden om, hvordan man som frivillig bedst støtter ukrainske flygtninge. 

  • Kurset tager udgangspunkt i STORM modellen. STORM-modellen er en model, der samler de centrale behov som  mennesker i akutte kriser kan have.

  • STORM står for Sikkerhed, Traumeviden, Opbyg evner, Ressourcer og Mentalisering.

    • Modellen samler opmærksomheden om, at det vigtigste man kan gøre når man hjælpe mennesker i krise er, at hjælpe med sikkerhed både praktisk, og ved at tilbyde en hverdag med gode rytmer og rutiner. Der lægges vægt på at det er helt centralt for oplevelsen af sikkerhed at blive mødt af mennesker, der vil hjælpe en og udviser omsorg og medmenneskelighed.

    • På videokurset er der også mulighed for at forstå lidt om de traume – og sorg reaktioner, de ukrainske flygtninge kan være forpint af.

Hvem henvender kurset sig til? 

Kurset henvender sig til frivillige, der gør en kæmpe indsat for at hjælpe og støtte mennesker på flugt fra krigen i Ukraine. 

Underviser:
Psykolog, Janne Østergaard Hagelquist 

Se videokurset gratis her: 

Afspil video

SIKKERHED

ØVELSER RELATERET TIL SIKKERHED

Tænk traumer

TRAUMEØVELSER

BØGER

Herunder er forskelligt litteratur, der kan være relevant i mødet med traumatiserede flygtninge.

Mentalisering i mødet med udsatte børn - 2. udgave (2022)
Af: Janne Østergaard Hagelquist
Mentalisering i mødet med udsatte børn fremstiller på en lettilgængelig måde, hvordan børn gennem deres udvikling, i samspil med deres forældre, udvikler sig og lærer at mentalisere. Bogen gennemgår, hvad det betyder for børns udvikling, når de udsættes for omsorgssvigt og traumer. Forfatteren viser, hvordan man på baggrund af denne viden om udvikling kan møde omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge mentaliserende, og hvordan man kan anvende den nyeste viden om mentalisering og traumer i behandlingen af disse børn. En lang række bevægende casehistorier leder læseren gennem det teoretiske stof. Denne opdaterede udgave af bogen er udvidet med en praksisorienteret gennemgang af den nye PTSD-diagnose, ligesom den sidste nye viden om traumer er medtaget. Den udvikling, der er sket inden for mentaliseringsfeltet i det seneste årti, er ligeledes inddraget, og bogen er opdateret med figurer, modeller og værktøjer, der understøtter det praktiske arbejde med teorien. Janne Østergaard Hagelquist er psykolog og grundlægger af Center for Mentalisering. Hun har udgivet en række bøger om mentalisering og har mange års erfaring med at arbejde med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge.
Traumer set med barnets øjne -heling af traumer hos børn og unge. Dansk psykologisk forlag.
Af: Levine, A.P., & Kline, M. (2012).

Bogen er fyldt med cases om traumer hos børn. Der er i bogen blandt andet viden at hente om symptomer, en række forskellige former for traumer, førstehjælp ved traumer og langvarig behandling af traumer.
Børn og traumer. Hans Reitzels Forlag.
Af: Dyregrov, A. (2010).

Bogen gennemgår den nyeste viden om, hvordan børn reagerer på traumatiske hændelser, og hvordan man tilrettelægger traume- og krisebehandling. Bogen er rigt illustreret med cases.
Traumer og Hukommelse. Hans Reitzels Forlag.
Af: Levin, P.A.

Bogen tilbyder en gennemgang af Levins traumetilgang kaldet Sematics Experience. Hovedfokus er på truame-erindringer. Levin beskriver i den forbindelse fænomener som løgne, dækhistorier og geniscenesættelse. Bogen er rig på illustrationer og cases.
Tilbage til nutiden
Af: Modum Bad (2019)
Bogen er udviklet til mennesker, der er udfordret af traumeefterreaktioner. Den kan både bruges af den traumatiserede selv, men der er også mange fine ideer til arbejdet med traumatiserede individuelt og i grupper. Bogen indeholder psykoedukation om PTSD, komplekse traumer og nervesystemer mm. Endvidere tilbydes en lang række konkrete værktøjer til at arbejde med eftervirkningerne af traumer. Der er blandt andet øvelser til at arbejde med søvn, triggere, mindfulness, følelser og grænser. Temaerne er beskrevet helt enkelt og med stor omsorg for den traumatiserede og alligevel er det tydeligt, at der ligger en gedigen psykologi- og traumeviden bag den lettilgængelige tekst.

TRAUMEVIDEOER TIL AT FORSTÅ TRAUMEEFTERREAKTIONER

Modellen med den tredelte hjerne er forsimplet og beskriver ikke alle de komplicerede processer, der sker i hjernen ved et traume – men som pædagogisk værktøj er modellen meningsfuld, og her er en lille video der kan bruges pædagogisk til at tale om traumer.

 

En lille video til brug med børn og voksne, der har efterreaktioner efter et traume.

Ressourcer

ØVELSER TIL AT SKABE SELVTILLID OG DRØMME OG RESSOURCER

Mentalisering

MENTALISERINGSGUIDEN

Af: Janne Østergaard Hagelquist (2015)

Mentaliseringsguiden er en praksisnær, visuel, lettilgængelig og anvendelig guide til brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner. Bogen er desuden med forord af psykoanalytiker Peter Fonagy.

Se videoen om Mentaliseringsguiden her.