Center for Mentalisering tilbyder flere interne efteruddannelser og kurser til individer eller mindre grupper. Undervisningen på vores interne efteruddannelser henvender sig til faggrupper, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne. 

Blandt vores deltagere er socialrådgivere, familiebehandlere, pædagoger, psykologer, plejeforældre og andre, der arbejder med udsatte børn, unge eller voksne og som kan have gavn af en mentaliseringsbaseret tilgang i deres arbejde.

DET SIGER DELTAGERNE PÅ VORES EFTERUDDANNELSER

 

Det er kendetegnende for al undervisningen, at der er fokus på at omsætte viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret behandling til den praksis, som deltagerne i undervisningen arbejder i. Den viden, der formidles, får liv og mening i praksis i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

I undervisningen veksles mellem undervisning og øvelser. Teorien underbygges af cases og eksemplificeringer. Ofte inddrages deltagernes erfaringer og aktuelle problemstillinger i undervisningen.

Tilmelding og spørgsmål til alle efteruddannelser og kurser skal ske til anna@centerformentalisering.dk.

 

 

DET SIGER DELTAGERNE PÅ VORES EFTERUDDANNELSER

Efteruddannelser i Århus – efterår 2020

TRAUMER I FAMILIEN

En 4-dages efterudadannelse, der beskæftiger sig med, hvordan man kan forstå traumer i familien – herunder vold, transgenerationelle traumer og seksuelle overgreb i et mentaliseringsbaseret perspektiv.
Læs mere her

MENTALISERING I ARBEJDET MED UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

En 10-dages efteruddannelse, hvor deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte børn, unge og voksne.
Læs mere her

MENTALISERING I ORGANISATIONEN

En 3 -dages efteruddannelse, der giver en effektiv indføring i mentalisering i organisationen og ledelse – i teori og praksis. Der åbnes op for indsigt og værktøjer, som sætter ledere og medarbejdere bedre i stand til at forstå organisationen i et mentaliseringsbaseret perspektiv.
Læs mere her

Mentalisering i arbejdet
med gravide og udsatte forældre til små børn

En 4-dages efteruddannelse som har fokus på, at deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte gravide og forældre til spædbørn eller mindre børn.
Læs mere her

Efteruddannelser i København – efterår 2020

MENTALISERINGS-BASERET FAMILIEBEHANDLING

Et 6 dages efteruddannelsesforløb i København, som beskæftiger sig med det moderne forældreskab, mentalisering og udviklingsfremmende samspil med børn, – herunder temaer som magt, læring, grænser, konflikter, familiedynamikker og mentaliserings-værktøjskassen.
Læs mere her

Efteruddannelser i Århus – forår 2021

TRAUMER I FAMILIEN

En 4-dages efterudadannelse, der beskæftiger sig med, hvordan man kan forstå traumer i familien – herunder vold, transgenerationelle traumer og seksuelle overgreb i et mentaliseringsbaseret perspektiv.
Læs mere her

MENTALISERING I ARBEJDET MED UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

En 10-dages efteruddannelse, hvor deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte børn, unge og voksne.
Læs mere her

MENTALISERING I ORGANISATIONEN

En 3 -dages efteruddannelse, der giver en effektiv indføring i mentalisering i organisationen og ledelse – i teori og praksis. Der åbnes op for indsigt og værktøjer, som sætter ledere og medarbejdere bedre i stand til at forstå organisationen i et mentaliseringsbaseret perspektiv.
Læs mere her

Mentalisering i arbejdet
med gravide og udsatte forældre til små børn

En 4-dages efteruddannelse som har fokus på, at deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte gravide og forældre til spædbørn eller mindre børn.
Læs mere her

MENTALISERING I MØDET MED UDSATTE BØRN OG UNGE (SPECIALISTUDDANNELSE)

En 5-dages lang efteruddannelse, der primært retter sig mod psykologer og læger, der ønsker at blive indviet i, hvordan mentalisering kan anvendes i mødet med udsatte børn og unge og deres familier. Der optages max. 25% ikke-akademikere med relevant faglig baggrund.
Læs mere her

MENTALISERING I SKOLEN

En 4-dages efteruddannelse, der beskæftiger sig med, hvordan man kan implementere den mentaliseringsbaserede tilgang i skolesammenhænge.
Læs mere her

MASTERCLASS - STORM I PRAKSIS – TRÆNING OG NY VIDEN

En 5-dages efteruddannelse for dig som tidligere har deltaget i et eller flere af vores kurser og som ønsker at blive endnu klogere på mentalisering.
Læs mere her

Efteruddannelser i København – forår 2021

MENTALISERINGS-BASERET FAMILIEBEHANDLING

Et 6 dages efteruddannelsesforløb i København, som beskæftiger sig med det moderne forældreskab, mentalisering og udviklingsfremmende samspil med børn, – herunder temaer som magt, læring, grænser, konflikter, familiedynamikker og mentaliserings-værktøjskassen.
Læs mere her