Efteruddannelse & kurser

Center for Mentalisering tilbyder flere interne efteruddannelser og kurser til individer eller mindre grupper. Vi tilbyder også en en række eksterne kursusdage og efteruddannelsesforløb skræddersyet til den enkelte organisation, som kan læses yderligere om her. Undervisningen på vores interne efteruddannelser henvender sig til faggrupper, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne. Blandt vores deltagere er socialrådgivere, familiebehandlere, pædagoger, psykologer, plejeforældre og andre, der arbejder med udsatte børn, unge eller voksne og som kan have gavn af en mentaliseringsbaseret tilgang i deres arbejde.

Det er kendetegnende for al undervisningen, at der er fokus på at omsætte viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret behandling til den praksis, som deltagerne i undervisningen arbejder i. Den viden, der formidles, får liv og mening i praksis i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

I undervisningen veksles mellem undervisning, og øvelser. Teori eksemplificeres med cases og eksemplificeringer. Ofte inddrages deltagernes erfaringer og aktuelle problemstillinger i undervisningen.

Tilmelding og spørgsmål til alle efteruddannelser og kurser skal ske til anna@centerformentalisering.dk.

Efteruddannelse i Aarhus (forår 2020)

I foråret 2020 tilbyder Center for Mentalisering seks efteruddannelsesforløb i Aarhus.

Herunder er links med nærmere information om efteruddannelsesforløbene:

Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne

Læs mere

Traumer i familien

Mentalisering i forståelse og behandling af traumer, transgenerationelle traumer, vold og seksuelle overgreb

Læs mere

Mentalisering i organisationen

Læs mere

Mentalisering i arbejdet med gravide og udsatte forældre til spædbørn eller mindre børn

Læs mere

Masterclass - STORM i praksis

Masterclass til erfarne mentaliseringskursister

Læs mere

Mentalisering i folkeskolen

STORM-modellen i skolekontekst
Læs mere

Mentaliseringsbaseret Familiebehandling – 6 dages efteruddannelsesforløb i København (forår 2020)

Grundet den store efterspørgsel efter et efteruddannelsesforløb på Sjælland, tilbyder Center for Mentalisering også en 6-dages efteruddannelse i København, Mentaliseringsbaseret familiebehandling, som beskæftiger sig med det moderne forældreskab, mentalisering og udviklingsfremmende samspil med børn, – herunder temaer som magt, læring, grænser, konflikter, familiedynamikker og mentaliserings-værktøjskassen.

Tryk på nedenstående link for at læse mere om kurset:

Mentaliseringsbaseret Familiebehandling

Læs mere

Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge – 30 timers specialistuddannelse i København (forår 2020)

Center for Mentalisering tilbyder også en 30-timers specialistuddannelse i “Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge”, som retter sig mod psykologer og læger, der gerne vil indvies i mentaliseringsbaseret terapi. Kurset er søgt forhåndsgodkendt ved Dansk Psykologforening med i alt 30 timer. 

Tryk på nedenstående link for at læse mere om uddannelsen:

Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge

30 timers specialistuddannelse

Læs mere

Efteruddannelser efterår 2020

Efteruddannelse i Aarhus (efterår 2020)

I efteråret 2020 tilbyder Center for Mentalisering seks efteruddannelsesforløb i Aarhus.

  • “Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne” er en 10-dages efteruddannelse, hvor deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte børn, unge og voksne.
  • Derudover tilbyder vi en 4-dages efteruddannelse om “Traumer i Familien “, hvor vi vil beskæftige os med, hvordan man kan forstå traumer i familien – herunder vold, transgenerationelle traumer og seksuelle overgreb i et mentaliseringsbaseret perspektiv.
  • Ligeledes tilbyder vi en 4-dages efteruddannelse om “Mentalisering i arbejdet med gravide og udsatte forældre til spædbørn eller mindre børn”, som har fokus på, at deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte gravide og forældre til spædbørn eller mindre børn.
  • Endvidere tilbyder vi en særlig organisationsfokuseret efteruddannelse “Mentalisering i organisationen”, som strækker sig over 2 undervisningsdage. Efteruddannelsen giver en effektiv indføring i mentalisering i organisationen og ledelse – i teori og praksis, og der åbnes op for indsigt og værktøjer, som sætter ledere og medarbejdere bedre i stand til at forstå organisationen i et mentaliseringsbaseret perspektiv.
  • Desuden tilbyder vi en 4-dages efteruddannelse i “Implementering af mentalisering i skolen”, som tænker mentalisering ind i folkeskolens udfordringer, og hvor efteruddannelsen derfor søger at understøtte deltagernes evne til at forstå egne, kollegaers og elevers intentioner for at få dem til at spille sammen.
  • Slutteligt tilbyder vi en 5-dages efteruddannelse i”Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge (specialistuddannelse)”. Det er et efteruddannelseskursus i mentalisering til psykologer og læger, som ønsker at blive indviet i, hvordan mentalisering kan anvendes i mødet med udsatte børn og unge og deres familier.

Herunder er links med nærmere information om efteruddannelsesforløbene:

Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne

Læs mere

Traumer i familien

Mentalisering i forståelse og behandling af traumer, transgenerationelle traumer, vold og seksuelle overgreb

Læs mere

Mentalisering i organisationen

Læs mere

Mentalisering i arbejdet med gravide og udsatte forældre til spædbørn eller mindre børn

Læs mere

Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge (specialistuddannelse)

Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge (specialistuddannelse)

Læs mere

Implementering af mentalisering i skolen

Implementering af mentalisering i skolen
Læs mere

Efteruddannelse i København (efterår 2020)

Efteruddannelsen i “Mentaliseringsbaseret familiebehandling” forløber over 6 dage og beskæftiger sig med det moderne forældreskab, mentalisering og udviklingsfremmende samspil med børn, – herunder temaer som magt, læring, grænser, konflikter, familiedynamikker og mentaliserings-værktøjskassen.

Tryk på nedenstående link for at læse mere om kurset:

Mentaliseringsbaseret Familiebehandling

Læs mere