Efteruddannelse & kurser

Center for Mentalisering tilbyder flere interne efteruddannelser og kurser til individer eller mindre grupper. Vi tilbyder også en en række eksterne kursusdage og efteruddannelsesforløb skræddersyet til den enkelte organisation, som kan læses yderligere om her. Undervisningen på vores interne efteruddannelser henvender sig til faggrupper, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne. Blandt vores deltagere er socialrådgivere, familiebehandlere, pædagoger, psykologer, plejeforældre og andre, der arbejder med udsatte børn, unge eller voksne og som kan have gavn af en mentaliseringsbaseret tilgang i deres arbejde.

Det er kendetegnende for al undervisningen, at der er fokus på at omsætte viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret behandling til den praksis, som deltagerne i undervisningen arbejder i. Den viden, der formidles, får liv og mening i praksis i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

I undervisningen veksles mellem undervisning, og øvelser. Teori eksemplificeres med cases og eksemplificeringer. Ofte inddrages deltagernes erfaringer og aktuelle problemstillinger i undervisningen.

Der tilbydes aktuelt fem efteruddannelser i Aarhus og to i København.

Efteruddannelse i Aarhus

Aktuelt tilbyder Center for Mentalisering fem efteruddannelsesforløb eller kurser i Aarhus. “Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne” er en 10-dages efteruddannelse, hvor deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte børn, unge og voksne. Derudover tilbyder vi en 4-dages efteruddannelse om “Traumer i Familien – Mentalisering i forståelse og behandling af traumer, transgenerationelle traumer, vold og seksuelle overgreb”, hvor vi vil beskæftige os med, hvordan man kan forstå traumer i familien – herunder vold, transgenerationelle traumer og seksuelle overgreb i et mentaliseringsbaseret perspektiv. Ligeledes tilbyder vi en 4-dages efteruddannelse om “Mentalisering i arbejdet med gravide og udsatte forældre til spædbørn eller mindre børn”, som har fokus på, at deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte gravide og forældre til spædbørn eller mindre børn.

Endvidere tilbyder vi en særlig organisationsfokuseret efteruddannelse “Mentalisering i organisationen”, som strækker sig over 2 undervisningsdage. Efteruddannelsen giver en effektiv indføring i mentalisering i organisationen og ledelse – i teori og praksis, og der åbnes op for indsigt og værktøjer, som sætter ledere og medarbejdere bedre i stand til at forstå organisationen i et mentaliseringsbaseret perspektiv.

I forlængelse af disse kurser tilbyder vi desuden – som noget helt nyt – en masteruddannelse for erfarne mentaliseringskursister, hvor tidligere kursister hos Center for Mentalisering kan få boostet deres mentaliseringsviden samt få mulighed for supervision og refleksion over, hvordan mentalisering anvendes i hverdagens udfordringer og succeser.

Tilmelding og spørgsmål til alle efteruddannelser og kurser i Aarhus skal ske til katja@centerformentalisering.dk.

Herunder er links med nærmere information om efteruddannelsesforløbene:

Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne

Læs mere

Traumer i familien

Mentalisering i forståelse og behandling af traumer, transgenerationelle traumer, vold og seksuelle overgreb

Læs mere

Mentalisering i organisationen

Læs mere

Mentalisering i arbejdet med gravide og udsatte forældre til spædbørn eller mindre børn

Læs mere

Sind på sinde - Masterclass

Masterclass til erfarne mentaliseringskursister

Læs mere

Mentaliseringsbaseret Familiebehandling – 6 dages efteruddannelsesforløb i København

Grundet den store efterspørgsel efter et efteruddannelsesforløb på Sjælland, tilbyder Center for Mentalisering også en 6-dages efteruddannelse i København, Mentaliseringsbaseret familiebehandling, som beskæftiger sig med det moderne forældreskab, mentalisering og udviklingsfremmende samspil med børn, – herunder temaer som magt, læring, grænser, konflikter, familiedynamikker og mentaliserings-værktøjskassen.

Tryk på nedenstående link for at læse mere om kurset:

Mentaliseringsbaseret Familiebehandling

Læs mere

Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge – 30 timers specialistuddannelse i København

Center for Mentalisering tilbyder også en 30-timers specialistuddannelse i “Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge”, som retter sig mod psykologer og læger, der gerne vil indvies i mentaliseringsbaseret terapi. Kurset er søgt forhåndsgodkendt ved Dansk Psykologforening med i alt 30 timer. 

Tryk på nedenstående link for at læse mere om uddannelsen:

Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge

30 timers specialistuddannelse

Læs mere