Litteratur om selvskade

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer sig til selvskade. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne. Læs mere om mentalisering her. Du kan også finde videokurset om selvskade her

Selvskadens psykologi
Af: Lotte Rubæk (2009). Dette er den første danske bog der beskriver de psykologiske mekanismer bag selvskadende adfærd. I bogen placeres selvskade i en kulturel og historisk kontekst for derefter at udfolde forståelsen for fænomenet. Bogen trækker eksplicit på mentaliseringsteorien og gennemgår affektregulerings- og traumemodellen som understøttes empirisk. Bogen er netop en indføring i psykologien bag den selvskadende adfærd samt giver viden om behandling og forskning på området.
Selvskade
Af: Bo Møhl (2015)
Denne bog bidrager yderligere til forståelsen ved at lykkes med at mentalisere både de mennesker der selvskader samt de fagpersoner der bevidner adfærden. Bogen gennemgår de myter der ofte opstår omkring mennesker der lider af selvskade i forsøget på at skabe mening i det uforståelige, og inddrager forskning på en relevant og letforståelig måde, der nuancerer og øger refleksivitet omkring de forståelser der eksisterer.
Udover at belyse psykologien bag selvskadende adfærd, skaber bogen også en respektfuld forståelse for professionelles og pårørendes typiske reaktioner og peger i en retning for mennesker omkring de selvskadende for i endnu højere grad at lykkes med at støtte til udvikling.
Mentaliseringsbaseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelse
Af Anthony Bateman og Peter Fonagy (2007). Bogen er en praktisk guide til behandling af borderline personlighedsforstyrrelse (BPF), hvoraf selvskade er et af de mulige symptomer. Bogen berører selvskade direkte kort på side 159, hvor vigtigheden for behandleren af at være ikke-dømmende og undgå at påtage sig ansvar for adfærden understreges med følgende eksempel på holdning og intervention: ”Jeg kan ikke hindre dig i at skade dig selv, eller endog tage dit eget liv, men jeg kan måske hjælpe dig til at forstå, hvad der får dig til at prøve på det, og til at finde andre måder at håndtere tingene på.”
Sult - mentaliseringsbaserede tilgange til spiseforstyrrelser:
Af Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt og Paul Robinson (2020).

Spiseforstyrrelser kan ses som indirekte selvskade og der er høj grad af komorbiditet mellem spiseforstyrrelser og direkte selvskade. Bogen belyser på fineste vis hvordan den fysiske krop er et udtryk for konkret mentalisering, og hvordan vi kan forstå kroppen som repræsentant for sindet. Bogens særlige force er at den går i dybden med mentaliseringsbaseret behandling og de tilpasninger der bør være til denne målgruppe både i forhold til mentaliseringsbaseret psykoedukation, individuel og gruppetrapi samt miljøterapi.
Psvchosis, Trauma and dissociation – evolving perspectives on severe psychopathology
Af Andrew Moskowitz, Martin J. Dorahy, Ingo Schäfer (2008).

Denne bog er for dem med særlig interesse i at gå i dybden med dissociation specifikt forbundet med psykose. Selvskadeepisoder er ofte forbundet med dissociation, enten med henblik på at blive ”vækket til live” eller for at aktive det dissociative forsvar. I denne bog udfoldes viden og forskningsresultater der kan belyse den dissociative tilstand, og selvom den ikke beskæftiger sig direkte med selvskadefænomenet, giver den en dybdegående indsigt i nogle af de psykologiske mekanismer omkring.
Englespor
Af Katrine Lund (2019). Bogen er et uddrag fra Katrine Lunds dagbog gennem 10 år. Katrine beskriver i dagbogen, hvordan hun kæmper med psykisk sårbarhed, lavt selvværd, selvskade og selvmordstanker. Bogen giver en beskrivelse af et liv med selvskade indefra. Da Katrine var 23 år, tog hun sit eget liv. Janne Østergaard Hagelquist har sammen med Katrines mor skrevet forord til bogen.
Lad mig være forskruet
Af Christina Wex (2019) Bogen er en personlig beretning om My, og hendes oplevelse af sit sygdomsforløb og behandling i psykiatrien, frem mod et voldsomt selvmordsforsøg. Bogen illustrerer de psykiske og fysiske afhængighedsmekanismer samt funktionen af selvskade som affektregulering og kommunikationsform. Derudover høres både de pårørende samt fagpersoner med deres blik på temaerne afslutningsvis i bogen.

 

 

Artikler

Herunder finder du artikler om selvskade