NYE øvelser FRA bOGEN “MENTALISERING I SKOLEN” 

Illustrationen må anvendes i undervisningssituationer relateret til lærebogen, men må ikke genanvendes i andre sammenhænge eller i egne undervisningsmaterialer. 
© Mentalisering i skolen. Janne Østergaard Hagelquist & Sarah Long Jonsson (red.). Hans Reitzels Forlag, 2021.

MENTALISERINGSMODELLER ANVENDT I SKOLEN

ARBEJDET MED DEN ENKELTE ELEV

ARBEJDET MED GRUPPEDYNAMIKKER

STORM FOR FAGPROFESSIONELLE

øvelser til INDSKOLINGEN

øvelser til mellemtrin og udskolingen

øvelser til lærere

historier til brug i undervisningen